Barnmorskeföreningen i Älvsborg och Norra Bohuslän vid senaste styrelsemötet: Hanna Härnqvist, ledamot ᛫ Karin Lyckestam, ledamot ᛫ Maria Magni, kassör ᛫ Emma Andersson, ledamot ᛫ Jenny Larsson, sekreterare/IT ansvarig ᛫ Ida Fornell, ordförande ᛫ Ida Evertsson, vice ordförande.
Barnmorskan Ida Fornell ordförande i Barnmorskeföreningen Älvsborg Norra Bohuslän

Lokalföreningsbloggen: Tillsammans kan vi nå hur långt som helst!

Barnmorskan Ida Fornell är sedan ett par år tillbaka ordförande i Barnmorskeföreningen i Älvsborg och Norra Bohuslän och tror på glädje och gemenskap.

När jag fick förtroendet av våra medlemmar att ta över som ordförande för lokalföreningen i Älvsborg och Norra Bohuslän hade jag bara varit med som styrelseledamot i ett år. Det året som sedan följde var vi alla nya på våra poster då i stort sett hela den föregående styrelsen avgått.
Det tror jag så här i efterhand var en liten vinst för oss i nya styrelsen. Det var ingen av oss som riktigt hade helt koll på hur allt skulle göras. Det gjorde att vi fick en chans att tänka fritt och inte enbart gå i gamla fotspår. Vi hade ingen som talade om för oss om vi gjorde rätt eller fel. Vi har i alla lägen gått på det som känts rätt för alla.

Vi tror på att sprida glädje och att känna gemenskap.

En av styrelsens styrkor är att vi har representanter från förlossningen, BB, gynekologi, barnmorskemottagning och ungdomsmottagning. Det gör att vi lätt når ut med information samt kan hålla oss uppdaterade med det senaste inom alla områden.
Det känns så bra.

Hösten 2018 var hektisk. Många möten, diskussioner och samtal. Skulle barnmorskeförbundet bli ett fackförbund eller inte? Vi i styrelsen fick en tuff start. Men nyckelordet för oss var teamwork och vi klarade av allt tillsammans.
När möten skulle ordnas så gjorde vi allt ihop. Det som då uppstod var en gemenskap och glädje som bara fortsatt att sprida glädje. Efter att vi hade klarat hösten 2018, och det stora beslutet att Svenska Barnmorskeförbundet skulle bli en del av SRAT, och sedan våren 2019 så kände vi att vi kunde klara vad som helst!
Vår styrelsen har fått en mycket fin sammanhållning.

Hur gick det till?

Våra styrelsemöten håller vi hemma hos varandra. Vi avsätter hela kvällen för att det inte ska bli stressigt. Vi börjar alltid med att äta något gott och prata av oss om allt som hänt sedan sist. Sedan har vi möte.

När vi ska ha ett medlemsmöte kollar vi runt med allas kontakter. Är det någon som känner någon osv. Det vi tänker på är lämplig lokal. Finns det någon i vår närhet som kan hålla i en föreläsning? Material att dela ut? Mat? Dryck? Våga fråga är vårt råd! Man får inte alltid ett ja, men oftast. Eller så kanske det leder till något annat.

När ett beslut ska tas av styrelsen är det viktigt att alla får framföra sin åsikt. Är vi oense är det viktigt att vi diskuterar oss fram till ett beslut som alla kan stå bakom.

Syns vi så finns!

Alla vill sprida en härlig känsla av glädje och gemenskap. Att man är en del av ett sammanhang och att det är oss man vill hänga med. Då tänkte vi att syns vi, så finns vi.
Hur kan vi synas då? Jo, vi syns genom t-shirtar och tygpåsar med ett fint tryck på i form av Livets träd som vi i säljer till barnmorskor – och överskottet går tillbaka till medlemmarna

Allt hänger ihop

Vi i styrelsen för barnmorskeföreningen i Älvsborg och Norra Bohuslän brinner för kvinno(sjuk)vård genom hela livet, från vaggan till graven. Vi brinner för kvinnans rätt i samhället, kvinnosjukdomar, sexualitet, födslar, amning m.m. Alla steg är lika viktiga och allt hänger ihop. Från födseln, första sexuellt kontakten, första gynundersökningen till förändringar under graviditet, förlossning, amning och åldrande.

Med barnmorskor för barnmorskor

För alla oss barnmorskor som idag är ledamöter i lokalföreningens styrelse var det en självklarhet att följa med in i barnmorskeförbundet när det blev en facklig organisation. Varför? Jo för att Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskor som jobbar för barnmorskor och för fram vår talan. Det känns stort.
Tillsammans är vi starka!

Tack för ordet!
Ida Fornell
Ordförande i Barnmorskeföreningen i Älvsborg och Norra Bohuslän
Svenska Barnmorskeförbundets lokalföreningar