Barnmorskan Elin Fällström Västernorrland

Lokalföreningsbloggen: Barnmorskor i Västernorrland tar kampen för bättre villkor

Barnmorskan Elin Fällström Västernorrlands Barnmorskesällskap: Vi har en dröm om att Region Västernorrland ska vara Sveriges bästa arbetsgivare för barnmorskor.

Inför sommaren 2019 beslutade lokalföreningens styrelse tillsammans med medlemmarna i Västernorrlands slutenvård att inte ta på oss extrapass, så kallade sommaravtalspass, samt att avstå försäljning av semesterveckor. Vi hade arbetat fram målsättningar där vi ville ha en lön som motsvarade medellön i riket, högre ersättning för obekväm arbetstid, en fastställd helgtjänstgöring om två av fem helger samt en fastställd grundbemanning. För att vi skulle kunna tänka oss att gå in och lösa sommarens bemanning, strävade vi efter att få förhandla med regionen om dessa mål.

Detta genomfördes för att inte möjliggöra för Region Västernorrland att lösa bemanningsfrågan genom en fortsatt utarmning av den befintliga personalstyrkans resurser. Genom denna ”aktion” fick vi samtidigt möjlighet att belysa den problematik som finns inom regionen med bland annat underbemanning, övertidsarbete, beordring, undermålig arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor. Vi har länge varit kuvade under trycket uppifrån där det har förväntats av oss att vi ska känna ett kollektivt ansvar att driva verksamheten helt utan tanke på vår egen hälsa och välmående.

Vi fick stor medial uppmärksamhet och syntes ofta i radio, tv och tidningar både lokalt och nationellt. Våra politiska beslutsfattare tvingades att besvara frågor angående vår verksamhet och hur de ser på potentiella lösningar för problemen. Regionledningen i form av sjukhuschef, klinikchef och enhetschefer blev tvungna att se oss som en inflytelserik aktör som de inte längre kan köra över. Vi blev plötsligt medräknade i vartenda möte, sammankomst och man kontaktade oss för att försöka komma fram till en lösning.

Gruppledare från Vänsterpartiet skrev debattinlägg och drev våra målsättningar i hälso- och sjukvårdsnämnden. En representant från Liberalerna kontaktade oss och ville veta mer om oss.

Vi kallades även till ett möte med styrande politiker från Moderaterna och Socialdemokraterna där vi fick sitta ned med fyra representanter från Barnmorskeförbundet och diskutera vår situation och potentiella lösningar. De lyssnade på oss och presenterade de verktyg som man via politiken kan använda. Vi lämnade det mötet med en bra känsla och upplevde att de hörsammade våra problem.

Trodde vi…

Det som vi trodde var ett konstruktivt möte om och inför en förhandling var något helt annat. När vi väl satte oss till bords så informerade HR om att det inte alls rörde sig om någon förhandling utan att regionen hade fattat ett beslut om att istället anställa fler hyrbarnmorskor. Detta för att, i våra ögon sett, slippa tillgodose eller ens på riktigt bemöta de målsättningar vi hade satt upp för att lösa situationen.

De informerade även våra medlemmar på ett möte där sjukhuschef, klinikchef, högsta ansvariga från HR samt vår egen HR-ansvarige samt fyra enhetschefer medverkade. De fick besvara frågor och bemöta frustration från de anställda.

Till en kostnad av cirka 3 miljoner kronor ur budgeten anställdes istället 15 barnmorskor av olika bemanningsföretag där det annonserades med löner upp till 95.000 kronor per månad. Tack vare detta anser vi att regionen lyckades undkomma att avkrävas ansvar för situationen och målsättningarna.

Under sommaren 2019 krävdes inte några beordringar, hyrpersonalen har gått in och tagit de pass där det har krävts för att säkerställa patientsäkerheten. På så sätt har ju sommaren löpt på bra men vi hade önskat att man hade tagit den chans som gavs och hörsammat våra rop på hjälp.

Nu ser vi med spänning fram emot kommande löneförhandlingar och kommer att fortsätta driva våra målsättningar med en förhoppning om att komma till en lösning.

Vi i Barnmorskeförbundet Västernorrland har en dröm om att en dag kunna stoltsera med att regionen ska ha titeln ”Sveriges bästa arbetsgivare för barnmorskor”.

Vi i Barnmorskeförbundet Västernorrland har en dröm om att en dag kunna stoltsera med att regionen ska ha titeln ”Sveriges bästa arbetsgivare för barnmorskor”. Med en vision där studenter erbjuds betald utbildning, anställda barnmorskor har bra löner och ersättningar, möjlighet till inflytande över verksamheten, möjlighet att styra över sin arbetstid, möjlighet att bättre kombinera familjeliv med arbete, garanterad semester och ledighet, fullt ut bemannade med barnmorskor på förlossning och BB, teambuilding, avsatta medel ur budgeten för vidareutbildning, kurser och konferenser för att ytterligare vässa vår spetskompetens.

Detta för att säkra ett inflöde av nya barnmorskor samt ge befintlig personal en vilja att stanna kvar hos oss.

Några av flera förslag som vi i förbundet arbetar med och kommer att arbeta med är, förutom lönefrågan, bland annat ultraljudsutbildning (avseende lägeskontroll) för barnmorskor inom mödrahälsovård, arbetstidsförkortning för att alla ska orka arbeta heltid, en genomgång av arbetsbeskrivning för barnmorska, säkerställa vårt inflytande över en evidensbaserad förlossningsvård, fasta nattjänster, översyn av arbetsuppgifter avseende till exempel städning av rum på förlossning/BB då vi anser att barnmorskor ska fokusera på vår unika kompetens och inte tvätta sängar, städa toaletter eller beställa material.

För att komma närmre vår vision som Sveriges bästa arbetsplats kommer vi att fortsätta att lobba våra mål för politiker och makthavare inom länet. Vi har satt oss på kartan som en framåtsträvande, målmedveten och engagerad kraft att räkna med. Vi barnmorskor är otroligt flitiga, trogna och ansvarskännande och känner en enorm glädje i vårt yrke.

Men vi är inga ”Florence Nightingales”…

Man brukar säga att barnmorskan arbetar med kvinnor och för kvinnor – men först och främst måste vi göra detta för oss själva som yrkesgrupp.

Elin Fällström
Ordförande Västernorrlands Barnmorskesällskap
Fackligt förtroendevald barnmorska Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet lokalförening Västernorrlands Barnmorskesällskap

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.

SRAT Akademiker inom samhällsbärande professioner. Ett fackförbund inom Saco.

SRAT För dig som är förtroendevald __________________________________________________________