Barnmorskan Karin Ängeby är ordförande i Värmlands barnmorskeförening.
Kick-in-kick-on-kick-off med barnmorskestudenter i Värmland tillsammans med barnmorskan Karin Ängeby, ordförande i Värmlands Barnmorskeförening.
Möte om "BB-krisen, hur har vi det i Värmland?”

Lokalföreningsbloggen: Den dagen kommer jag alltid att minnas

Barnmorskan Karin Ängeby Värmlands Barnmorskeförening: Nu har vi varit ett eget fackförbund i ett år. Den historiska dagen vi röstade för att säga ja kommer jag nog alltid att minnas.

Vad har hänt hos oss i Värmland under året som gått?

Styrelsen i Värmlands Barnmorskeförening diskuterade hur vi ska gå vidare med vårt förändrade arbetssätt med att vara både en professionsförening samtidigt som vi är ett fackförbund. På ett sätt var vårt uppdrag enklare, vi behövde inte längre särskilja mellan fackliga frågor och det som rör vår profession. Men på ett annat sätt svårare eftersom vi också vill verka för en plats där ALLA barnmorskor i Värmland oavsett facktillhörighet kan träffas. Vi bestämde snart att vårt höstmöte ska vara öppet för alla och bjuda in alla som har ett intresse för sexuell och reproduktiv hälsa. 

För cirka två år sedan bjöd vi in våra folkvalda politiker till ett möte vi kallade Framtidens förlossningsvård. Det fanns då planer på ett nytt hus för Kvinnosjukvård men inget beslut var taget. Vårt möte blev väldigt lyckat, samtliga politiker utom SD medverkade. En tid efteråt togs beslutet att ett nytt hus ska byggas och vi vill gärna tro att vi har varit med och påverkat.

BB-krisen, hur har vi det i Värmland?

Hösten 2019 ville vi följa upp mötet och i spåren av debattboken BB-krisen och flera artiklar i lokalpressen så bestämde vi att ha ett möte som vi kallade ”BB-krisen, hur har vi det i Värmland?” Vi bjöd in Karin Christensson som är förlossningsdebattör och med egna erfarenheter av svensk förlossningsvård från Stockholm och VGR.
Karin berättade sin egen historia om att vara gravid och föda och hennes berättelse berörde oss djupt. Patientcentrerad vård måste vara mer än ett abstrakt begrepp.
Vi bjöd in mycket brett, alla som jobbar inom Kvinnosjukvård, chefer och politiker. Vi blev cirka 30 personer som träffades, både läkare och barnmorskor och två av våra politiker. Diskussionerna som följde blev mycket bra och vi kände att politikerna lyssnar på oss. Karin C sammanfattade diskussionerna med att ofta finns en samstämmighet på det översta planet och bland de som arbetar närmast patienten. Det är besluten som tas däremellan som är avvikande. Kvällen gav oss förnyad energi att fortsätta vårt viktiga arbete.

Vi har ett viktigt uppdrag, att vara barnmorska är inte bara ett yrke utan även en identitet!

Att träffas och diskutera våra yrkesfrågor känns viktigt. Vi ville därför bjuda in våra framtida kollegor. Alla som läser på Högskolan Dalarna med VFU plats i Värmland träffades på en Kick in- kick on- kick off träff och fick information av vad barnmorskeförbundet kan erbjuda i fortsättningen. Detta känns som en bra möjlighet att locka dem att stanna kvar även efter de tagit sin examen.

I år är det barnmorskans och sjuksköterskans år. Vi kommer att vara aktiva i debatten och synas på olika sätt, både genom att påverka politiskt men också fackligt på våra arbetsplatser. Vi har ett viktigt uppdrag, att vara barnmorska är inte bara ett yrke utan även en identitet! Heja oss!!

Karin Ängeby
Ordförande Värmlands Barnmorskeförening

__________________________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet Värmlands Barnmorskeförening
__________________________________________________________