Barnmorskan Ingela Wiklund
Sexual & Reproductive Healthcare
Sexual & Reproductive Healthcare

Ingela Wiklund Editor-in-Chief för tidskriften SRHC

Nu tar barnmorskan docent Ingela Wiklund över som chefredaktör för tidskriften Sexual & Reproductive HealthCare.

Sexual & Reproductive HealthCare (SRHC) är Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga tidskrift som ges ut av Elsevier. Tidskriften kom till på Svenska Barnmorskeförbundets initiativ där Vetenskapliga rådet hade en avgörande roll. Från början var det en svensk angelägenhet men det utvecklades till att bli ett nordiskt samarbete och en tidskrift som läses i hela världen.

År 2020 firade SRHC 10 år och dåvarande chefredaktör Margareta Larsson, som varit med från starten, sammanfattade det hela med att det varit jättemycket jobb men roligt och stimulerande. En av diskussionerna inför starten var namnfrågan. Målsättningen var att tidskriften skulle vara global och locka utländska forskare likväl som svenska och vara intressant för barnmorskor att läsa.

En (egen) vetenskaplig tidskrift har varit en viktig milstolpe för barnmorskor och för Svenska Barnmorskeförbundet. Nu har Margareta Larsson lämnat över uppdraget och Ingela Wiklund har tillträtt som Editor-in-Chief.

Ingela Wiklund är prefekt på Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna, och har tidigare varit ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet och ledamot i styrelsen International Confederation of Midwives.

Sexual & Reproductive Healthcare
ISSN 1877-5756
Mer information om prenumeration privat eller till din arbetsplats/institution.

___________________________________________________________

Läs mer
Ingela Wiklund tidigare ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Sexual & Reproductive HealthCare (SRHC) Svenska Barnmorskeförbundet