Barnmorskan Ingela Rådestad, professor Sophiahemmet Högskola

Hur kom det sig att du började forska?

Barnmorskan och professor Ingela Rådestad disputerade 1998 och har länge varit ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd. Nu lämnar hon över uppdraget till kommande ledamöter.

Namn: Ingela Rådestad
Blev barnmorska år: 1984
Arbetsplats: Sophiahemmet Högskola
Titel: professor
Disputerade år 1998 med avhandlingen: Att föda ett dött barn – vården vid förlossningen och kvinnans situation tre år efter barnets död.
Har forskat på/om: Graviditet och barnafödande med fokus på att rädda liv och förebygga psykiskt lidande.

Hallå där Ingela Rådestad,
hur det kom sig att du började forska?

Jag lyssnade på en disputationsakt och blev inspirerad att försöka få svar på frågor om effekterna av den vård som gavs till föräldrar vars barn dött före födelsen.

Hur länge har du varit ledamot i Vetenskapliga rådet?

Jag har varit med i Svenska Barnmorskeförbundets Vetenskapliga Råd under två perioder, först som doktorandrepresentant 1996-1999, därefter som disputerad från 2004-2019.

Vad minns du särskilt från din tid i rådet?

Jag minns fram för allt vårt arbete med förbundets vetenskapliga konferenser, att läsa abstrakt och sätta ihop intressanta program. Ett annat arbete vi gjort är att starta den vetenskapliga tidskriften Sexual & Reproductive HealthCare.

Några höjdpunkter?

Jag tycker att alla vetenskapliga konferenser har varit höjdpunkter. Det är ett privilegium att ha fått vara med om hur både omfattning och kvalitet på forskningen ökat genom åren.

Viktiga/avgörande frågor?

En avgörande fråga var om förbundet skulle starta en egen vetenskaplig tidskrift.

Vilken barnmorskeforskning saknas i Sverige (idag)?

Det är svårt att svara på, ju fler som forskar desto större områden kan beforskas. Framtida forskning kan gynnas av större projekt där flera forskare från olika professioner går samman.

Har du något eget drömprojekt (forskning)?

Mitt ”drömprojekt” är att få se yngre forskare ta vid och fortsätta ta fram ny kunskap som kan minska andelen barn som dör före födelsen.

Vilken är den viktigaste frågan för barnmorskeförbundets vetenskapliga råd nu och framöver?

Att identifiera kunskapsluckor där evidens behövs för en säker och jämlik vård, initiera studier och sprida kunskap i och utanför professionen.

För barnmorskeprofessionen?

Att arbeta för en rimlig arbetssituation som stärker möjligheten att arbeta evidensbaserat.

___________________________________________________________

Stillbirth – en stilla födsel 

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse utser ledamöter i Vetenskapliga rådet.
Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen och utgör ett nationellt vetenskapligt forum för forskning och utveckling inom barnmorskans profession.

___________________________________________________________

 Sexual and Reproductive Healthcare

___________________________________________________________