Graviditetsregistret och Covid-19

Graviditetsregistret ökar kunskapen om coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida och kvinnor som föder barn och nyfödda barn.

För att snabbt kunna öka kunskapen om coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida, kvinnor som föder barn och nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelningar i Sverige, påbörjar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) insamling av uppgift gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID19. Inskrivning i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning.

Insamling av uppgifter till Graviditetsregistret sker bland annat via Mödrahälsovårdens uppföljningsregistrering. Arbete pågår med att finslipa frågorna tillsammans med Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare och graviditetsregistrets leverantör MedSciNet AB.

Från Graviditetsregistret har Olof Stephansson sammanställt en forskningsplan och skickat in etikansökan för att Graviditetsregistret och Sverige ska kunna publicera resultat från COVID-19-epidemin så att alla kan få ta del av dessa viktiga uppgifter. Här ingår samarbetspartners från Graviditetsregistret, SNQ, Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet.

Diagnoskoden som ska användas ur ICD-10-SE är: U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019

Mer information finns på Graviditetsregistret.se och på Svenskt neonatalt kvalitetsregister.

___________________________________________________________

Uppdatering 2020-04-03

Insamling av uppgifter till Graviditetsregistret.se sker bland annat via Mödrahälsovårdens manuella registrering av data. Frågor finns med både i Inskrivningsregistrering och i Uppföljningsregistrering.

___________________________________________________________