Olof Stephansson

Svensk forskning om graviditet och Covid-19

Olof Stephansson är förlossningsläkare och forskare vid Karolinska Institutet. Han har sammanställt en forskningsplan och skickat in en etikansökan för Graviditetsregistret så att Sverige kan publicera resultat från covid-19-epidemin.

Hallå där Olof Stephansson, vad är det ni ska göra?

Vi samlar nu data om COVID-19-infektion via Graviditetsregistret via de frågor som barnmorskor på mödrahälsovården lägger in i registret. Frågor går ut både vid inskrivning och efterkontrollen när barnet är fött. Det neonatala kvalitetsregistret SNQ samlar även de in information från barn till mammor med COVID-19 i samband med förlossning och nyföddhetstid.

Vad ska ni ta reda på?

Vi vill ifrån kvalitetsregistren och forskningen svara på om det är farligt för graviditet, mödrar och barn med COVID-19 och även att kunna följa epidemin för att se hur det ser ut i Sverige över tid. Vi samarbetar med Folkhälsomyndigheten och hoppas snart kunna samköra våra data med Folkhälsomyndigeten har över smittade personer i Sverige.

När kommer ni igång? När presenteras resultat?

Så fort samkörningen är igång kan vi börja presentera resultat. Jag vågar inte säga exakt hur lång tid det kan ta men vi har möte nu på torsdag för att starta projektet.

Vilka övriga aktuella och pågående studier känner du till?

Det pågår nu studier och fallrapporter kommer in från hela världen och framför allt med data från Kina som ligger före Europa och Amerika när det gäller coronavirusets spridning.