Ghanabloggen nr 3 · Barnmorskan Charlotte Adobe håller i gruppundervisning för gravida kvinnor.
Barnmorskan Johanna Blomgren
Barnmorskorna Malin Grahn och Johanna Blomgren

Ghanabloggen del 3: Glädje och stolthet att vara barnmorska

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Att arbeta som barnmorska i Ghana

I väntan på att få tillfälle att resa till Ghana och träffas i verkliga livet har vi fortsatt att skriva, prata och diskutera barnmorskefrågor online med våra barnmorskekontakter i Ghana. Vi har berättat om hur vårt arbete inom mödravård och förlossningsvård i Sverige kan se ut, och våra kollegor i Ghana har delat med sig av sina erfarenheter. Överlag verkar skillnaderna mellan att arbeta på större sjukhus i städerna och på mindre kliniker på landsbygden vara mycket stora.

Barnmorskan arbete på sjukhus och större kliniker

På större utbildningssjukhus styrs vården till största delen av läkare. Här beskrivs barnmorskors autonomi som relativt låg. Meningarna om hur arbetet mellan olika professioner fungerar går isär bland barnmorskorna vi har talat med. Vissa tycker att teamarbete mellan olika professioner fungerar bra och är respektfullt medan andra tycker att de inte ges utrymme att ta vara på sin fulla kapacitet och kunskap.

Barnmorskan Gifty, som är barnmorskelärare och delaktig i Ghanas barnmorskeförbunds (GRMA) styrelse berättar att arbetet på mindre sjukhus och kliniker däremot till största del leds av barnmorskor. Där läkare finns att tillgå, kallas de endast in när komplikationer uppstår.

Barnmorskans arbete på landsbygden

På de allra minsta klinikerna på landsbygden sköts all vård relaterad till kvinnors och barns hälsa oftast av en ensam barnmorska. Här finns inga läkare att tillgå och vården är därför per automatik barnmorskeledd.

På en sådan klinik arbetar barnmorskan Yaopanvin Godwin.
Yaopanvins hus ligger i anslutning till hälsokliniken och han är alltid tillgänglig när kvinnor eller barn i området behöver hans hjälp.

”Officiellt arbetar jag från kl. 7 till 15, men eftersom kvinnor och barn kan behöva vård dygnet runt så är jag alltid här. 24h om dygnet, 7 dagar i veckan.”

Vid behov av överflyttning till sjukhus följer Yaopanvin oftast med kvinnorna och på kliniken håller då en sjuksköterska och volontärarbetare ställningarna.

Yaopanvin, beskriver hur han fick upp ögonen för barnmorskeyrket när han arbetade som sjuksköterska på landsbygden. Eftersom vägen till det närmaste sjukhus både var lång och i dåligt skick födde många kvinnor antingen på väg in till kliniken eller hemma utan stöd av utbildad personal. Yaopanvin blev ibland tillkallad om komplikationer uppstod men kände att han saknade kunskapen för att stödja kvinnorna på ett säkert sätt.

Så när landet öppnade upp barnmorskeutbildning även för manliga sökande 2018 tog han chansen att förverkliga sin dröm att på ett professionellt sätt kunna hjälpa kvinnorna i hans samhälle.

Barnmorskan Charlotte Adobe arbetar också på en mindre klinik på landsbygden och tycker att arbetet som ensam barnmorska är utmanande. Ibland kommer en kvinna för att föda samtidigt som Charlotte är upptagen med graviditetskontroller eller andra sysslor. Det påverkar självfallet patienternas vård negativt och Charlotte önskar att hon hade en kollega att dela både erfarenhet och kunskap med.

”Som barnmorska kan jag inte veta allt, jag ber till Gud för en kollega.”

Brist på resurser och arbetskraft

Flera barnmorskor vi talar med beskriver sitt arbete som stressigt, både på sjukhusen och på de mindre klinikerna på landsbygden. Barnmorskan Gifty beskriver:

”Det är stressigt, jag har inte ens tid att andas. Men vi försöker hantera situationen så bra som möjligt även när logistiken är obefintlig.”

På landsbygden saknas ofta material, utrustning och kollegialt stöd för att utföra arbetet. Så, för att kunna utföra sitt arbete behöver barnmorskan ibland vara väldigt innovativ och improvisera, menar barnmorskan Fredrica.

Trots allt – en stolthet och entusiasm

Oavsett stress, ogynnsamma arbetsförhållanden och brist på resurser och infrastruktur märker vi en stor stolthet och entusiasm bland barnmorskorna i Ghana.

”Barnmorskans arbete i Ghana är utmanande men väldigt tillfredställande.”
Fredrica

Återigen slås vi av hur mycket som förenar oss över landsgränserna när vi reflekterar över vår egen bild av hur resursfördelning och organisationen i den svenska kvinnosjukvården behöver ändras. Men att vi, precis som barnmorskorna i Ghana, trots allt känner en stor glädje och stolthet att få kalla oss barnmorskor.

Johanna Blomgren och Malin Grahn
Svenska Barnmorskeförbundet Internationella rådet Ghana projektgrupp

___________________________________________________________

För information om projektet kontakta Malin Bogren, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella rådet: malin.bogren@barnmorskeforbundet.se

__________________________________________________________

Med projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack- och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

Projektet arbetar med fem strategiskt viktiga områden:

  • stärka organisation och ledarskap på såväl central som lokal nivå
  • etablera ett funktionellt internt finansiellt system
  • öka antalet betalande medlemmar
  • arbeta för en bättre arbetsmiljö för barnmorskor
  • skapa nya partnerskap och samarbetspartners och synliggöra förbundet.

 ____________________________________________________________________________

Ghanas barnmorskeförbund är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets 6000 barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.
____________________________________________________________________________

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

___________________________________________________________