Fotograf Ruby Aan Ago
Ghana. Källa: Wikipedia

Ghanabloggen del 2: Att välja att vara medlem

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Vilka är personerna bakom Ghanas barnmorskeförbund?
Vilka är medlemmarna?

För att kunna stötta Ghanas barnmorskeförbund, GRMA, på bästa sätt bestämmer vi oss för att ta reda på svaren på dessa frågor och försöka lära känna Ghanas barnmorskor lite. Vi tar kontakt med ett gäng unga yrkesverksamma barnmorskor som är medlemmar i GRMA och frågar om någon kan tänka sig att bli intervjuad. Reaktionen är bättre än vi kunnat hoppas – alla är angelägna om att få en tid för intervju. Och alla har så mycket att berätta.

Vi har tidigare fått veta att en stor utmaning för GRMA är att värva medlemmar. De behöver öka sitt medlemsantal för att bli starka i sin nya roll som fackförbund. Vad är det som gör att en går med i facket? Varför vill en vara medlem i en professionsorganisation? Vad är det som drar? Detta bestämmer vi oss för att fråga de unga barnmorskorna om.

Stolt att vara barnmorska

Svaren vi får varierar men en sak är gemensam och genomsyrar varje intervju. Många har valt att bli medlem i GRMA på grund av stoltheten i att vara barnmorska och att höra till en organisation som tydligt representerar just barnmorskor. Det finns, enligt de unga barnmorskorna, ett stort värde i att ha ett tydligt sammanhang och en plattform där yrkets intressen och behov är prioriterade. Det blir på något sätt en identitetsfråga, en tillhörighet. Många påtalar också styrkan att vara medlem i det fack som känner till barnmorskors behov och företräder deras vilja och som stärker en i ens profession. Genom GRMA får barnmorskor utvecklas, får tillgång till uppdateringar inom yrket och framförallt: barnmorskeriet får stå i centrum. Det här kan säkert många barnmorskor i Sverige känna igen sig i.

Vad har barnmorskor för anledning att inte vara medlemmar då? Förutom GRMA finns ett fackförbund som funnits längre, som är till för sjuksköterskor också, GRNMA. Vissa barnmorskor är medlemmar där istället för att de inte känner till GRMA. Många vet inte om att GRMA nyligen har ombildats till att vara både ett fackförbund och professionsorganisation. Dessutom är GRNMA större och många vi intervjuar påpekar att deras kollegor inte ens vet om GRMA. Sen skapar ju namnen viss förvirring också, eftersom de är så lika. Ni har säkert blivit förvirrade bara av detta lilla stycke. Vilken var vilken?

En barnmorska, Ruby Aan Ago, beskriver ”Jag är med för att jag är en stolt barnmorska. Jag vill inte vara med i en förening för sjuksköterskor. Nej, jag föredrar att vara med mina egna kollegor där vi kan dela nåt och lära från varandra.”

Internationellt intresse

Många av barnmorskorna vi intervjuar pratar också om möjligheten till internationellt engagemang genom GRMA. Flera har drömmar om att åka utomlands eller få utbyte med barnmorskor från andra länder. Vissa tycker det känns viktigt och bra att GRMA är internationellt erkända som fackförbund och del av ICM. Andra pratar om sina erfarenheter av att redan ha varit utomlands genom GRMA.

Här är ett område där vi hoppas vårt projekt kan bidra till att locka fler barnmorskor i Ghana att bli medlemmar. Samarbetet våra länder emellan kanske kan göra att barnmorskor blir intresserade av att vara med. Här har vi stora möjligheter. Vi får se vad framtiden bär med sig.