Barnmorskorna Malin Grahn och Johanna Blomgren
Barnmorskan Johanna Blomgren
Barnmorskan Malin Grahn

Ghanabloggen om profession och fack

Med projektmedel från Union to Union stärker Svenska Barnmorskeförbundet Ghana’s Registered Midwives Association. Nu startar Ghanabloggen där vi får följa två svenska barnmorskor, Johanna Blomgren och Malin Grahn, som bloggar om professionellt och yrkesfackligt arbete och hur det är att vara barnmorska i Ghana.

Barnmorskan Johanna Blomgren

Ålder: 39 år
Barnmorskeutbildning: Göteborgs Universitet
Blev barnmorska: År 2007
Nuvarande arbete: Anställd vid Region Skåne – Ystad, samt studerar en Master i International Development and Management vid Lunds universitet
Tidigare arbete/yrkeserfarenhet: Arbete på Förlossningen/BB på Östra sjukhuset i Göteborg samt på Akutmottagning gynekologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Kontakt: johanna.blomgren@ki.se

Tidigare erfarenhet av internationellt arbete och arbete i andra länder?

Jag är knuten till programmet ”Capacity Building Training Program for Public Health Officials” i Somalia, Kenya, Etiopien och Malawi som drivs via avdelningen för Kvinnors och Barns Hälsa på Karolinska Institutet. I programmet arbetar jag och resten av teamet med att stärka barnmorskeprofessionen via kunskapsutbyte, kvalitetsförbättringsprojekt och samarbeten mellan ledare på olika nivåer av ländernas hälsosystem. Jag har även tidigare erfarenhet av internationellt arbete från Vietnam, där jag gjort fyra månaders praktik knuten till förlossning, gyn och mödravård.

Varför ville du barnmorska?

Som barn var min favoritsaga när min mamma berättade om den kalla adventsnatten när jag föddes. Med målande ord beskrev hon den pirriga känslan när det var dags att åka till sjukhuset, om värmen hos personalen som såg till att upplevelsen blev till ett positivt och glädjefyllt minne, och om den nästan magiska stillheten efter förlossningen när personalen tände ljusen i adventsstaken och världen var rofylld, trygg och lugn. Styrkan, glädjen och kärleken i berättelsen har följt mig genom livet och påverkat både mitt yrkesval och min bild av hur en födande kvinna ska få möjlighet att känna både innan, under och efter sin förlossning.

När väcktes ditt intresse för kvinnors rättigheter och internationellt arbete?

Intresset för kvinnors och barnmorskors rättigheter i ett internationellt perspektiv har funnits med mig länge och har väckts och influerats av kvinnor jag mött, resor jag gjort, öden jag delgivits samt en vilja att försöka förstå och påverka kvinnors födande och hälsa och barnmorskors möjlighet att utöva sitt yrke. Förståelsen och intresset har även stärkts i samband med min tvärvetenskapliga utbildning i International Development där jag har kunnat fördjupa mig i ämnen knutna till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, global hälsa och strategier för att försöka nå SDG-målen i Agenda 2030 genom långsiktigt arbete.

Vad är det bästa med att vara barnmorska?

Alla oförglömliga möten med kvinnor, partners, anhöriga och små nyfödda människor. Jag tycker också att det är fint hur en barnmorska kan arbeta med olika delar av kvinnors hälsa och rättigheter under sin karriär, både hemma i Sverige och internationellt. Det finns så många möjligheter!

Barnmorskan Malin Grahn

Ålder: 31 år
Barnmorskeutbildning: Göteborgs Universitet
Blev barnmorska: År 2018
Nuvarande arbete: Barnmorska på förlossningen, Östra sjukhuset, Göteborg samt Body Rights Ambassadör på RFSU och har uppdrag som utbildare kring Agenda2030 och SRHR.
Tidigare arbete/yrkeserfarenhet: Sjuksköterska på gynekologisk akutvårdsavdelning.
Kontakt: malingrahn2@gmail.com

Tidigare erfarenhet av internationellt arbete?

Jag har varit i Dominikanska Republiken via en liten organisation och genomfört sexualundervisning i ett slumområde och i ett par gymnasieskolor. Jag har också varit i Colombia och gjort praktik på ett sjukhus i Bogotá i två månader. Jag var även i Colombia när jag skrev min magisteruppsats på barnmorskeprogrammet, om ungdomar och deras kännedom om HIV. I våras läste jag masterprogrammet i reproduktiv och perinatal hälsa vid Göteborgs universitet, och skrev då en uppsats om barnmorskors utmaningar och motiverande faktorer i Demokratiska Republiken Kongo, Det har nu blivit publicerad i tidskriften Human Resources for Health.

Varför ville du bli barnmorska?

Jag ville bli barnmorska för att jag tror på att arbeta förebyggande med hälsa. Det kan man göra på många olika sätt som barnmorska – från att lägga en stark grund inför en graviditet och förlossning och inspirera kvinnor till att äga sina födslar, till att stärka ungdomar i att kunna fatta informerade, självsäkra beslut om sina egna kroppar. Att vara barnmorska är att arbeta med livet!

När väcktes ditt intresse för SRHR och internationellt arbete?

Mitt intresse för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter väcktes under sjuksköterskeutbildningen när jag var med i föreningen Kärleksakuten som höll sexualundervisning i skolor. Då såg jag vilken skillnad det gör för ungdomar att få en trygg informerad plattform inom SRHR. Intresset för internationellt arbete har jag haft så länge jag kan minnas, att vara en del av vårt globala samhälle har alltid tilltalat mig. Intresset för FN:s globala hållbarhetsmål har jag framförallt fått genom mitt uppdrag på RFSU – SDG2030 är för alla och på uppdrag av alla!

Vad är det bästa med att vara barnmorska?

Jag relaterar den frågan till mitt nuvarande jobb på förlossningen, där det bästa med att vara barnmorska är att nästan varje dag få vara med om det största i livet.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet har beviljats projektmedel från Union to Union med syfte att stärka barnmorskeförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera effektivt som ett professions- och fackförbund.
____________________________________________________________________________