Barnmorskan Elin Hallgren Stockholm.

Går ej att hänvisa

Stockholm sommaren 2019: Beordrade arbetspass och födande kvinnor som inte går att hänvisa till annat sjukhus.

Enligt Elin Hallgren, vice ordförande, Barnmorskeförbundets lokalförening i Stockholm, har klinikerna främst löst de obemannade passen genom att beordra barnmorskor att jobba och genom att chefer arbetat på golvet. Dessutom har man på flera kliniker även minskat ordinarie grundbemanning med en eller flera barnmorskor, utan att stänga rum.
– Detta är väldigt oroväckande för patientsäkerheten, att föda barn kräver lugn och trygghet, annars ökar riskerna både fysiskt och emotionellt för de födande, säger hon.
En aspekt som gör det svårt att påvisa den verkliga belastningen på förlossningsklinikerna är att man tidigare inte fört särskild statistik över de kvinnor som inte går att hänvisa när det egentligen inte finns plats, eller som kommer in utan förvarning och då inte går att hänvisa på grund av att deras förlossning är för långt gången.

Går ej att hänvisa

För att komma till rätta med det problemet började man under 2017 använda sig av sökordet går ej att hänvisa i journalsystemet. Siffrorna har ännu inte redovisats i den vanliga förlossningsstatistiken, men det är något som kommer att göras från i år berättar Elena Bräne, vårdsakkunnig barnmorska i obstetrik och gynekologi slutenvård inom SLL. Genom att föra statistik över tillfällen då man egentligen borde ha hänvisat en patient vidare, exempelvis på grund av plats- eller personalbrist, men då det inte varit möjligt kommer bilden av situationen i Stockholm kunna bli mer korrekt menar Elena Bräne.
– Det är viktigt att detta kommer fram för statistiken kan ju se bra ut om vi inte har så många hänvisningar, men det kan ju också finnas en baksida, att vi helt enkelt inte har kunnat hänvisa, säger hon.
Enligt Elena Bräne kan konsekvenserna av att det kommer fler patienter än det finns personal och rum till, bli en bristande patientsäkerhet och en väldigt hög arbetsbelastning. Något som kan göra det svårare för nyare barnmorskorna att hantera arbetet och att de äldre till slut inte orkar. Siffran för sökordet går ej att hänvisa från januari till april 2019 är 195 stycken och från maj till och med juli 310 stycken.
– De här kvinnorna har alltid kommit, men skillnaden är att nu syns de i statistiken och då är det möjligt att visa att man tar emot patienter som man borde ha hänvisat på grund av platsbrist. Detta är ju egentligen avvikelser, säger Elin Hallgren.