Barnmorskan Anja Lundström stämmer av med chefsbarnmorskan Maria Hedström (i mitten) och sin kollega Jenny Netz. BB Södertälje 2019.
Barnmorskan Maria Hedström, chefbarnmorska på BB Södertälje

En viss överkapacitet är nödvändig

Hallå där: Maria Hedström chefbarnmorska på BB Södertälje sjukhus. Hur har bemanningen fungerat hos er i sommar?

Vi satte en lägsta nivå med minskad grundbemanning och har lyckats hålla den, men på bekostnad av att många har behövt ta extrapass. En del har även arbetat på sin semester av solidaritet med sina kollegor, men det är inget vi har beordrat. Nattetid har vi minskat med två barnmorskor per pass, men förstärkte då med två undersköterskor per pass så att antalet personer var samma, Dagtid minskade vi med en undersköterska och en barnmorska per pass.

Går det att ersätta en barnmorska med en undersköterska?

Vissa av barnmorskans arbetsuppgifter, till exempel på BB, kan delegeras till en undersköterska. Men självklart har barnmorskor och undersköterskor inte samma kompetens och ansvar, så det haltar en del när man behöver göra ett sådant skifte. Istället för att barnmorskan tar ett helhetsansvar för den blivande eller nyblivna familjen blir hon som en slags expert som kommer in och gör punktinsatser. Det är inte bra.

Vad innebär denna minskning för patientsäkerheten?

Jag och min verksamhetschef har satt bemanningsmålen utifrån att det ska vara säkert. Självklart blir möjligheten till kontinuerligt stöd sämre och medarbetarna känner inte samma tillfredsställelse när de inte kan göra det man vet är bäst. Att jobba så många extrapass under sommaren är också slitsamt förstås.

Vad tänker du om att den här situationen återkommer år efter år?

Den främsta anledningen till att det blivit värre är att man går in i sommaren med en barnmorskebrist. Till viss del tror jag att vi alltid kommer att vara beroende av att ordinarie personal tar extra pass. Ekvationen med å ena sidan personal som ska ha semester och å andra sidan bibehållen kvalitet och personaltäthet är nog svår att lösa, men en viss överkapacitet under resten av året tror jag är nödvändig, För att ha det behöver vi komma till rätta med rekryteringsutmaningarna och det är en mycket större fråga än sommarbemanningen,

Finns det sätt att lösa sommarsituationen på ett bättre sätt?

Man skulle kunna sprida ut semestrarna mer, men det skulle inte tilltala medarbetarna tror jag. Ersättningsnivån påverkar förstås och med längre framförhållning kring den skulle det kunna förbättra läget. På BB Södertälje kommer vi att börja arbeta tillsammans med personalen redan nu i höst för att hitta olika lösningar inför nästa sommar, så att vi är bättre förberedda.