Barnmorskorna Li Thies-Lagergren, Ewa Elvin och Malin Bogren styrelsen Svenska Barnmorskeförbundet.

Framtidens barnmorskeutbildning – framtidens barnmorskor

För fyra år sen samlades barnmorskor från hela Europa i Malmö för att diskutera utbildningsfrågor inom barnmorskeprofessionen. I år hölls den sjunde utbildningskonferens i Aten under temat “Midwifery Education in the Future”. Barnmorskeförbundet deltog i konferensen representerat av Li Thies-Lagrergren, Malin Bogren och Ewa Elvin.

Att vara på utbildningskonferens i en miljö där de gamla grekiska filosofer och tänkare lämnat sina spår kändes helt naturligt. Att Sokrates mamma dessutom var barnmorska kunde inte vara mer passande. Drygt 400 hundra barnmorskor samlades under tre intensiva dagar och ytterliga 300 deltog digitalt.

Framtidens barnmorskeutbildning

Konferensen ”European Midwives Association Education Conference” 26-29 oktober 2023 var arrangerad av Europeiska Barnmorskeförbundet som bara för en dryg månad sen fick en ny ordförande Viktoria Vivilaki. I sin inbjudan till konferensen lyfte ordförande exempelvis att digitaliseringen ökar för varje dag och frågar sig hur det kan påverka framtidens barnmorskeutbildning och barnmorskeprofession. Vidare skriver hon att digitalisering kan hjälpa oss att skaffa oss teoretiska och praktiska kunskaper. Det är obestridligt att virtuella verktyg och digitala tjänster kan förbättra ens tekniska praxis och lagarbete. I distansundervisning kan barnmorskestudenter och lärare vara världar från varandra. Vad kommer att hända härnäst: hologram-patienter?

Vi såg inga hologram-patienter men simulering och möjligheter att träna på/med attrapper i högre utsträckning än tidigare lyftes i både presentationer och workshops.

Sverige var väl representerat i antal delegater och många svenska barnmorskor presenterade pedagogisk eller annan relevant forskning muntligt, med en poster eller höll workshops. Svenska barnmorskor är drivande inte bara inom forskning i allmänhet men också inom pedagogisk forskning. Det är bra och viktigt.

För att barnmorskor ska kunna forska eller utveckla nya pedagogiska vägar att förbättra och utveckla barnmorskeutbildningen behöver vi har en rejäl grund att stå på, det framkom tydligt på konferensen. Svenska Barnmorskeförbundet har i många år drivit frågan om en barnmorskeutbildning som leder till en masterexamen och allra helst en som i folkmun kallas en direktutbildning (direct-entry) till barnmorska. Alltså en fem-årig barnmorskeutbildning som leder till en master i barnmorskevetenskap.  Under ett heldagsmöte med särskilt inbjudna delegater och observatörer, samlades representanter för att utforska utmaningar och möjliga lösningar för att harmonisera barnmorskeutbildningarna i Europa. Diskussionen framhöll att flera europeiska länder nu strävar efter att standardisera barnmorskeutbildningen, med ett särskilt fokus på att erbjuda en masterexamen. Idag är det bara ett fåtal länder som har en barnmorskeutbildning som kan erbjuda en masterexamen inom barnmorskeutbildning, och många direktutbildningar siktar på att höja sin utbildningsnivå till mastersnivå. Som en drivkraft för att forma och utveckla vår profession kommer Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med förbund och forskare från Belgien, Grekland, Frankrike, Holland och Tyskland aktivt delta i den nyligen bildade arbetsgrupp, som har till uppgift att kartlägga den aktuella statusen för barnmorskeutbildning i Europa.

Det kändes hoppfullt att höra att detta pågår i Europa.

Genom att ha god tid på sig kan barnmorskestudenter bli trygga och välförankrade i sin blivande profession och samtidigt få en hög akademisk grund satt stå på som ger barnmorskor kunskaper för att själva forska inom sin profession och därmed leda och utveckla barnmorskeprofession som i slutändan leder till att våra kvinnor, nyfödda, familjer och alla andra som har en (vård)relation med barnmorskan får bästa tänkbara vård baserat på evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Li Thies-Lagergren, styrelseledamot, ordförande Utbildningsrådet Svenska Barnmorskeförbundet

Malin Bogren, styrelseledamot, ordförande Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet

Ewa Elvin styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet