Professorsbloggen Kerstin Erlandsson: På span efter framtidens barnmorskeutbildning

Följ professorbloggen #Barnmorskansdecennium år 2023. Här bloggar legitimerade barnmorskor som är professorer och berättar om det som engagerar och tankar om professionen, barnmorskeriet, kvinnors och barns hälsa, srhr och egen forskning.

På span efter framtidens barnmorskeutbildning i Europa
7th EMA Education Conference


I denna snabbt föränderliga era av digital utveckling måste vi utrusta oss med en förståelse för dessa framsteg.

Europeiska barnmorskeförbundets president Victoria Vivilaki påminner om syftet med konferensen i Aten 26–29 oktober 2023 i sitt välkomstanförande. Syftet är att samla deltagare från Europas länder som är intresserade av både innehåll och pedagogik i barnmorskeutbildningarna.

De länder i Europa som utbildar barnmorskor på avancerad nivå är Sverige, Norge och Island. Denna trend trodde jag var en önskad förebild inom EU för att säkerställa att barnmorskor har en stark utbildningsbakgrund. Under ett panelsamtal med EU parlamentariker uttryckte en deltagare från Finland det jag också känner:
Låt oss satsa högt, för det är otydligt på vilken utbildningsnivå Europas länder vill ge barnmorskeutbildning i framtiden.

Som ett led i tanken om kvalitet och innehåll oavsett nivå vill jag återge ett föredrag som jag blev glad av att lyssna på. Titeln var ”Kvalitet i barnmorskeutbildningen lärande, delande och vård”. Dr. Anna Byroms föredrag handlade om att stärka kvaliteten i barnmorskeutbildningen. Hon låter oss deltagare använda mentometerteknik i våra mobiltelefoner för att berätta hur vi har det i våra respektive länder i Europa med autonomi och medikalisering. Med deltagare både online och i konferenslokalen berörde Dr Byrom lyssnarna både med frågor och svar i metometersammanställningar och med bilder för att tydliggöra sitt budskap.

Kvalitet i barnmorskeutbildning – lärande, delande och vård

Dr Anna Byrom började med att visa en bild på sin bästa vän Vicky med sin nyfödda baby Lydia:
Lydia är nu 7 år men titta på barnmorskan och hennes förbluffande ansikte. Det är så här engagerade och glada barnmorskestudenter ska vara i slutet av våra utbildningar. De ska vittna om barnmorskeyrket som det vackraste yrket för att upprätthålla välbefinnandet hos kvinnor, barn och befolkning. Vi som lärare ska tänka på detta och tala med våra studenter om det vackra i yrket, leta efter detta i barnmorskans arbete under perioder i klinik. Leta efter de stunder som berikar våra studenter och yngre kollegor.

Anna Byrom fortsätter,
Vi som lärare, forskare, ledare behöver kämpa för barnmorskestudenternas utrymme i klinik så att inte medikaliseringen tar över utan att vi tydligt visar för våra regeringar att vi vill ha både bästa utbildningen och respekt och lön för det arbete barnmorskor gör.

Quality Maternal and Newborn Care

En del kvinnor får utmärkt vård, men alltför många upplever en av två ytterligheter: antingen för lite, för sent (too little – too late) där kvinnor får vård som inte är tillräcklig eller i tid, eller för mycket, för tidigt (too much – too soon) genom övermedikalisering och överdriven användning av onödiga ingripanden.
Båda ytterligheterna representerar vård som inte är förankrad i evidens. Tänk i stället på professor Mary Renfrew och hennes team som utvecklade ett evidensbaserat ramverk om hur vi kan ge kvalitativ vård till kvinnor och barn, på samma sätt måste vi som lärare, forskare och ledare stödja våra barnmorskestudenter eftersom de ska bli stolta och starka i sin profession. De ska inte bara hjälpa kvinnor och barn att överleva som en minimistandard utan kvinnor och barn ska förvandlas och blomstra i liv genom det sättet vi var stöd under förlossningen. På samma sätt är det med barnmorskestudenterna i framtidens barnmorskeutbildning säger Anna och drar paralleller. Barnmorskestudenter ska inte bara överleva barnmorskeutbildningen utan deras ansikten ska lysa av stolthet över att vara barnmorskor. Hur ska vi då som lärare, forskare och ledare uppnå den utvecklingen hos barnmorskestudenterna, frågar Anna och svarar att vi kan göra en lista över de kvaliteter barnmorskeutbildningen ska innehålla ur ramverket Quality Maternal and Newborn Care (QMNC). Detta ramverk över vad som betyder mest för kvinnor och barn kan vara en ram för utbildnings- och kursplanearbete. I hjärtat av ramverket finns en filosofi och etik och tanken att hålla filosofi och etik som en röd tråd som tillåter professionalismen att ständigt tillta under utbildning och som öppnar vägar till förändring hos studenten. Renfrew et al (2014) har gett oss möjlighet att lyfta varje barnmorskeutbildning. Till det behöver vi våga använda tekniken och web-baserad utbildning för alla delar i utbildningen där det är möjligt.

State of the World’s Midwifery (2021) rapporten är ett dokument som kan användas för att lobba för att kvaliteten upprätthålls i barnmorskeutbildningar runt om i Europa och i världen. Den hjälper oss att reflektera gemensamt över utmaningar och att kollektivt tänka lösningar, för globalt finns en brist på cirka 900 000 barnmorskor och det symboliserar vad vi behöver investera i. Det finns vissa utmaningar som är könsbestämda, och även om vi kommit framåt inom den europeiska och globala akademin och kliniken så har alla länder utmaningar. Vi behöver ta itu med de kollektiva bristerna och påtala dem för beslutsfattarna. Ett problem är brist på mångfald bland pedagoger med relation till yrkets visioner och mål. Välbefinnandet för oss som pedagoger, studenter och barnmorskor behöver upprätthållas för att vi ska stanna i yrket. Vi måste se till att vi inte förlorar kompentensen i vår lärarkår och det kan ske med hjälp av digital teknik, samläsning och mentorskap. Vi behöver på alla sätt som pedagoger stödja studenterna att känna sig kompetenta i sin profession med innovativa lösningar framöver.  Studenterna behöver bli hörda och få tid att växa liksom kvinnor ska lämnas i fred i förlossningsrummet. Det finns en teori kring förlossning som kallas för förlossningens ekologi, Ecolocy of Birth (Crowther, 2014/2016 Ecology of Birth).

På liknande sätt finns en helhet kring lärande som kallas för utbildningens ekologi, vilken beskriver varje students utveckling till barnmorska (Byrom och Tizard, 2023, anpassat från Crowther Ecolocy of Birth). I en värld av föränderliga system såsom policyer och vårdmodeller så erbjuds klinisk utbildning på en fysisk plats, till exempel ett sjukhus, barnmorskestudenten förkroppsligar erfarenheter i relation till andra som är med i vården av kvinnan, barnet, och familjen. I tiden där på rummet framträder mysteriet, och det outtalbara i den förkroppsligade upplevelsen av att vara med i processer som bidrar till att barnmorskestudenten blir professionell i sin roll som barnmorska som tar emot barnet, precis som det ger kvinnan, barnet, familjen erfarenheten av att föda, av föräldraskap tillsammans med doula, make eller annan stödjande person. Detta visar hur barnmorskeutbildningen kan leva i ständig förändring för att möta framtidens utmaningar och värna välbefinnandet hos hela befolkningar.

Avslutning

I Europa liksom globalt ökar medikalisering och kejsarsnittsfrekvenser. Mot den bakgrunden behöver barnmorskor i Europa värna sin utbildningsnivå, autonomi och arbetsmiljö. Låt oss inte slå oss till ro utan satsa högt på att tillhandahålla högkvalitativ utbildning för kvalificerad professionell barnmorskevård.

___________________________________________________________

Referenser

Byom A och Tizard H. (2023), anpassad undervisning från Crowther (2016, 2014 Ecolocy of Birth) https://hub.all4maternity.com/team/

Crowther S. Ecology of Birth.

Erlandsson K, Lindgren H, Kopp Kallner H, Ådén U, Osika Friberg I, Schäfer Elinder L, Hajeebhoy N, Gemzell-Danielsson K. (2022). Development of a tool to analyse what resources are needed to implement a midwife-led care framework- the MIDWIZE conceptual framework, Sexual & Reproductive Healthcare, 33, 100763, ISSN 1877-5756, doi.org/10.1016/j.srhc.2022.100763.

Graham WJ, Varghese B. Quality, quality, quality: gaps in the continuum of care. Lancet. 2012;379(9811):e5-6.

Nove, A., ten Hoope-Bender, P., Boyce, M., Bar-Zeev, S., de Bernis, L., Lal, G., Matthews, Z., Mekuria, M., & Homer, C. S. E. (2021). The State of the World’s Midwifery 2021 report: Findings to drive global policy and practice. Human Resources for Health, 19(1), 146.

Renfrew MJ, McFadden A, Bastos MH, Campbell J, Channon AA, Cheung NF, et al. Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. Lancet. 2014;384(9948):1129-45.

The Swedish Midwifery Report. The Midwife’s Role in implementing the Sustainable Development Goals of the UN 2030 Agenda. Protect and invest together. Stockholm, Sweden 2021.

United nation Population Fund, World Health Organization, International Confederation of Midwives. (2021). The state of the world’s midwifery.

World Health Organization. The global strategy for women’s, children’s and adolescents’ health 2016-2030.

World Health Organization. (2019). Framework for action strengthening quality midwifery education for universal health coverage 2030. 

___________________________________________________________