Barnmorskan Eva Nordlund
Barnmorskan Erica Solheim

En självständig facklig professionsförening tar form

Det har gått två månader sedan Svenska Barnmorskeförbundet ombildades och fick en facklig tillhörighet i SRAT. Redan nu har vi fackligt förtroendevalda barnmorskor från norr till söder.

Runt om i landet har lokalföreningarna haft möten och bjudit in barnmorskor i regionerna för samtal om vår nya organisation. Vi i förbundsstyrelsen har varit med på flera av mötena, liksom någon av de förhandlare från SRAT som ansvarar för oss barnmorskor. Samtalsfokus ligger nu på hur vi faktiskt ska bygga den nya organisationen.

Barnmorskor som arbetar för barnmorskor med ett fackligt mandat i ryggen.

Barnmorskor begär inträde i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT och varje vecka ökar medlemstalet när enskilda barnmorskor har tänkt över sin situation och bestämt sig för att följa med. Det är glädjande många!

Ryggraden i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT är våra nya förtroendevalda som kommer att utgöra ”ögon och öron” ute i landet för att tillsammans med sina lokalföreningar kunna ge besked om vilka frågor som ska drivas lokalt.

I stort sett varje region/lokalförening har förtroendevalda i en omfattning som är enastående efter så kort tid. Arbetet fortsätter med att rekrytera och intressera barnmorskor för att vilja företräda sina kollegor på arbetsplatserna och det är tydligt att många barnmorskor är positiva till att Svenska Barnmorskeförbundet prövar en ny väg.

Förbundsstyrelsen fortsätter att jobba med professionsfrågor precis som vanligt. Remisser besvaras, konferenser planeras, motioner bearbetas och våra olika råd arbetar med sina specifika frågor. Därtill kommer det stora, roliga arbetet att ytterligare spetsa till barnmorskeprofessionens utmaningar med draghjälp av det fackliga mandatet. Det är ett arbete som kräver förankring bland er barnmorskor.

På förbundsstämman den 14 november 2018 fick representanter från lokalföreningar diskutera vad som är viktiga fackliga mål för barnmorskor. Det handlade så klart om lön och arbetstider – men också rätten att arbeta professionellt. Som barnmorska ska man kunna erbjuda individualiserad vård utifrån rådande evidens, det gäller oavsett var arbetsplatsen är. Varje barnmorska ska kunna avsluta varje arbetspass och känna tillfredsställelse.

Tillsammans med SRAT arbetar vi nu vidare och planerar i vilken ordning vi ska ta itu med uppgifterna. Det som varit mest akut är att försäkra er alla om att barnmorskor inte hamnar ute i kylan vad gäller arbetstider och lön när man följer med barnmorskeförbundet in i det nya. Det har förekommit mycket rykten och påståenden, men i dag vet vi säkert att barnmorskor även fortsättningsvis kommer att behandlas lika av arbetsgivaren.

Vi ska med smarta, konstruktiva och lösningsfokuserade diskussioner, hitta nya vägar tillsammans med arbetsgivaren.

Några barnmorskor tvekar fortfarande inför valet att lämna det stora Vårdförbundet – eller om de överhuvudtaget ska vara organiserade fackligt.
I Sverige behöver ingen känna sig otrygg om man är med i ett fackförbund, oavsett vilket. Inte ens som fackligt oorganiserad blir man särskilt drabbad eftersom den ”svenska modellen” omfattar såväl anslutna som oorganiserade när det gäller rättigheter som reglerad arbetstid, semester, föräldraledighet, samverkan med arbetsgivare, etcetera.

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation.

Vår professionella kompetens och drivkraft använder vi nu i samarbete med SRAT när det handlar om fackliga frågor. Den kraften ska vi använda i det lokala fackliga arbetet där barnmorskor finns. I en region eller en arbetsplats med få, eller en brist på, barnmorskor kan kraften bli enorm när lokala avtal ska diskuteras och förhandlas.

Det är tydligt att det krävs ett förändrat tankesätt. Vi barnmorskor är generellt sett vana vid att vila i ett stort fackförbund. Men det har också kostat oss självständighet och inflytande. Att förfoga över våra egna frågor och arbeta för oss själva och våra kollegor kommer att ge tillfredsställelse och helt säkert också framgång i det fackliga arbetet. Det kommer att ta ett tag men det kommer. Energi, styrka och positiv utveckling är framtiden för barnmorskan!

En profession – en organisation.

De modiga och starka barnmorskor som nu är våra första förtroendevalda i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT kommer tillsammans med oss andra att successivt hitta en ny väg och ett nytt sätt att tänka kring barnmorskors situation.

Alla barnmorskor ska med på tåget – såväl forskare, lärare, chefer, pensionärer som kliniskt verksamma barnmorskor inom olika verksamheter – och alla våra nya blivande kollegor.

___________________________________________________________

Eva Nordlund och Eric Solheim
Svenska Barnmorskeförbundet
www.barnmorskeforbundet.se

www.srat.se
___________________________________________________________