Barnmorskan Eva Nordlund

Det är nu det händer

Stora beslut är på gång i Svenska Barnmorskeförbundet.
På ordförandekonferensen den 11 september diskuterades fackförbundsutredningen med representanter från alla lokalföreningarna.

Fackförbundet SRAT (Akademiker i samhällsbärande professioner) var på plats för att hjälpa oss att fördjupa förståelsen för deras organisation och hur de förhandlar och samverkar för sina yrkesgrupper. De klargjorde också för alla närvarande barnmorskor hur de arbetar kring sina medlemmar. Att professionerna alltid fattar beslut om vilka frågor som ska drivas. Självklart med mer eller mindre framgång som i alla fackliga förhandlingar, men signalen var tydlig ännu en gång; varje profession, organisation eller förbund inom SRAT är bäst lämpad att avgöra vad som ska lyftas fram. Det finns heller ingen inbördes konkurrens mellan olika grupper inom SRAT.

SRAT:s förhandlingschef Mats Eriksson redogjorde för hur och var förhandlingar bedrivs. Det är komplicerat att fullt ut förstå den svenska fackliga förhandlingsmodellen, men det viktiga är att veta att det finns en facklig organisation och en struktur där barnmorskors intressen kan tillvaratas.

Förtroendevalda och deras fackliga tid är en viktig fråga som gav barnmorskorna från hela landet mer och mer lust och energi när de började diskutera med varandra. Många menade att det skulle vara en stor fördel att enbart barnmorskor nätverkar och förhandlar med och för varandra. Den ensamma barnmorskan på såväl hälsocentralen och ungdomsmottagningen som på sjukhuskliniken ska känna och veta att det finns lokalt förtroendevalda barnmorskor som med stöd av särskilda förhandlare på SRAT kan stödja, förhandla och trygga för hen.

Förbundsstyrelsen har på uppdrag av förbundsstämman undersökt en modell och en möjlig väg för Svenska Barnmorskeförbundet att bedriva fackligt arbete.

Ansvaret för fackförbundsutredningen och för att planera inför framtiden – både för ett ja och ett nej – ligger hos förbundsstyrelsen. Vid ett ja på förbundsstämman den 14 november behöver en del därför vara förberett för beslut. Det ska finnas stadgar, budget och ett beslutsunderlag som redovisar förutsättningar och konsekvenser kring att ombilda Svenska Barnmorskeförbundet till att även verka som facklig organisation.

Fortfarande undrar en del barnmorskor vad som skulle bli bättre av att barnmorskeförbundet går in i SRAT. Men det blir allt tydligare att barnmorskor behöver värna sin profession för att kunna utvecklas. Det finns sammanhang där vi fortfarande är osynliga.

Politiker har gett uttryck för att den bästa hjälpen till oss är att vårdbiträden delar ut matbrickor. Då vet man inte mycket om vad barnmorskor faktiskt gör inom vårt breda kompetensområde. Som en del av SRAT, men fortsatt ett starkt barnmorskeförbund, skulle det fackliga mandatet ge oss tillträde till fler ”rum”.

Vi barnmorskor syns, hörs och är en eftertraktad yrkesgrupp men det finns situationer där barnmorskor har svårt att ta sig fram och det är inte ok. När vård organiseras, vår utbildning ska diskuteras eller barnmorskors möjligheter att arbeta evidensbaserat ska avhandlas ska de som kan frågorna bäst vara där: professionen – Svenska Barnmorskeförbundet.

Förbundsstyrelsen har på uppdrag av förbundsstämman undersökt en modell och en möjlig väg för Svenska Barnmorskeförbundet att bedriva fackligt arbete. Det är ett alternativ där alla barnmorskor kan samlas – oavsett arbetsplats.

Om förbundsstämman säger ja blir Svenska Barnmorskeförbundet en del av fackförbundet SRAT och det är inte längre möjligt att bara vara medlem i professionsorganisationen. Personligen är jag övertygad om att barnmorskor kommer att få ny energi och tycka att det fackliga arbetet är roligt när profession och kompetens kan förenas med lön och villkor. När barnmorskor arbetar fackligt för andra barnmorskor.

Det är förstås viktigt med realistiska förväntningar på vilka resultat som kan uppnås de första åren, men barnmorskor är en eftertraktad yrkesgrupp i samhället och aldrig har läget varit bättre att ta ett rejält kliv framåt.

Det är nu upp till er barnmorskor och medlemmar att besluta om vad Svenska Barnmorskeförbundet ska ta för väg. Det gör ni via era representanter i lokalföreningarna.

En profession – en organisation
Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet
Förbundsstämma 14 november 2018
Kallelse och handlingarna har skickats via mejl till lokalföreningarna.

___________________________________________________________

Mer om Svenska Barnmorskeförbundets FACKFÖRBUNDSUTREDNING

____________________________________________________________________________