Svenska Barnmorskeförbundet ordförandekonferens 2018

Är fackförening framtiden för barnmorskeförbundet?

Svenska Barnmorskeförbundets ordförandekonferens samlade drygt 70 personer i Stockholm den 11 september.

Dagens ägnades åt information och fördjupad diskussion om fackförbundsutredningen. På plats fanns barnmorskor från landets alla lokalföreningar, förbundsstyrelsen, kanslianställda och representanter från SRAT.

En profession – en organisation.

Är fackförening framtiden för barnmorskeförbundet? Beslut fattas av förbundsstämman den 14 november 2018. Kallelse och handlingar med beslutsunderlag skickas från Svenska Barnmorskeförbundets kansli till alla lokalföreningar.

___________________________________________________________

Minnesanteckningar från ordförandekonferensen har skickats till alla lokalföreningar via mejl.
Kontakta Svenska Barnmorskeförbundets kansli för mer information.

___________________________________________________________

För mer information

Svenska Barnmorskeförbundet

Om Svenska Barnmorskeförbundet

SRAT

Om SRAT

____________________________________________________________________________

Mer från ordförandekonferensen i Jordemodern Nr 7 November 2018.

Läs fackförbundsutredningens beslutsunderlag på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida.

___________________________________________________________