Barnmorskan Malin Börjesson - en riktig powerkvinna. Barnmorskestuderande Helena Bohman med sin handledare barnmorskan Malin Börjesson.

Blivande barnmorskans dagbok – Helena Bohman del 5: Tema jämställdhet

Blivande barnmorskans dagbok – från start till mål. Följ barnmorskestuderande Helena Bohmans resa från start till mål när hon bloggar om hur det är att bli barnmorska.

Barnmorskans dag – tema #jämställdhet

Jämställdhet, jämställdhet, vem är väl som du!
Vad innebär det lilla ordet vi bollar med i så många olika sammanhang? Ja, enligt granskningens alla konster så förklarar lagen det som att jämställdhet är ”något som ska kunna forma oss individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss”.
Det är ju helt riktigt. Och bra. Men i dagens läge tror jag att jämställdhet handlar om något så mycket mer. Millennialisterna växte upp och sa: ok, kön har jag. Vad mer?

Jämställdhetslagen är något som uppkom under 70-talet och har sedan utvecklats och blivit mer inriktad på något som handlar om mer än könsfördelning. Det beskrivs utifrån två olika fokus, där det ena betecknar den mer konkreta skillnaden i olika situationer. I ett exempel på en sån situation har vi det ack så uttjatade ämnet om att kvinnor är de som tar hand om hemmet i större utsträckning och att mannen är den som arbetar och försörjer familjen. Det andra fokuserar på att problematisera normen och föreställningen kring vad som kan ligga bakom dessa skillnader. Det är där vi är idag tycker jag. I takt med att kvinnor även började arbeta likväl som att fortsätta ta hand om hemmet vs. det motsatta, så har vi liksom förvillat oss i spåret lite. Nu handskas vi nämligen med så många olika familjekonstellationer och världen hinner inte riktigt hänga med. MEN. Det är ju inte där skon klämmer. Jämställdhet handlar ju i grunden om att kunna känna frihet att leva det liv man vill oavsett vilket uttryck det ger. En sak som fungerar hos någon har inte riktigt samma effekt hos någon annan. Och det är ok. Normen och föreställningen kring vad som inte är jämställdhet versus vad som förväntas vara jämställdhet, är upp till individen att bedöma (utifrån ett socialt ansvar såklart). En människas liv påverkas ju av en rad andra grunder som faller inom ramen för diskriminering vilket också bör tas in i beräkningen. Detta är ju trots allt en evighetsresa precis som barnmorskeyrket och tack gode gud för det.
Jag tror jag hoppar på och åker snålskjuts för de senaste 50 åren, tack!
Och TACK för att ni håller i mig i de hårda kurvorna.

Barnmorskans dag – en riktig powerkvinna

Barnmorskan Malin Börjesson är en riktig powerkvinna. Hon är en av de fantastiska barnmorskorna i Kvinnohälsovården i Karlshamn som jag har turen att få var handledd av.