Invigning av 6th EMA Education Conference Malmö 2019. The Midwifery education - fit for the 21st century. Svenska Barnmorskeförbundet och Europen Midwives Association
Barnmorskestuderande deltog i panelsamtalen på EMA Education Conference 2019 i Malmö. Nina (student, Linneuniversitetet), Erica (Svenska Barnmorskeförbundet), Yasmine (student, Lunds universitet), Hanna (student, Karolinska) och Emma (student, Karolinska).
Keynote barnmorskan Marie Klingberg Allvin på EMA Education Conference 2019 i Malmö
EMA Education Conference 2019 i Malmö.
EMA Education Conference 2019 i Malmö ett projekt mellan Rwanda-Belgien om en kommunikativ app mellan barnmorskestudenter och deras handledare.
Helena Bohman barnmorskestuderande vid Linnéuniversitetet Kalmar.

Blivande barnmorskans dagbok – Helena Bohman del 2: Om barnmorskeyrket och srhr

Blivande barnmorskans dagbok – från start till mål. Följ barnmorskestuderande Helena Bohmans resa från start till mål när hon bloggar om hur det är att bli barnmorska.

6th EMA Education Conference – European Midwives Association i Malmö.
Där var jag och tillika Nina Damberg under sista helgen i november när Svenska Barnmorskeförbundet var värd för den europeiska konferensen om barnmorskeutbildning.

Det var mycket trevligt, härliga människor och en massa ny go forskning för oss att inhalera. Hela konferensen hade fokus på barnmorskeutbildning och hur vi exempelvis kan bli mer internationellt enade både i Europa och globalt. Under vilka principer WHO talar för en jämlikare vård och hälsa om barnmorskeyrket professionaliseras lika världen över.

Återigen blev jag påmind av hur olika barnmorskeyrket ser ut beroende på vilken ”plats” det får ta i samhället, det vill säga hur sexuella och reproduktiva rättigheter prioriteras olika och att det främst benämns som en kvinnosak. Till exempel så berättades det om en kvinna som var 23 år och precis fått sitt femte barn. Eller en annan som pratade om en kvinna som hade sökt sig för att göra sin 10:e abort, ungefär i samma ålder som den förra kvinnan. Detta är med all säkerhet en återkommande situation oberoende på vart i världen man befinner sig, men frågan är ju vilka omständigheter det innebär för personen i fråga.

Vi pratar en hel del om preventivmedel och aborter i skolan och återkommer ofta till rättigheterna kring ämnet. Dessutom är både preventivmedel och abort en fråga som ser väldigt olika ut beroende på vart i världen man föds. Till exempel så är Sverige det land som anses ha högst andel upprepade aborter i Europa (45%, 2018), trots subventionerade preventivmedel som ibland erbjuds. Detta bevisar dock inte så mycket eftersom det egentligen återigen kommer tillbaka till rättigheter och tillgängligheten ifråga.
Det är fortfarande 40 procent av världens kvinnor i fertil ålder som lever i länder med repressiva abortlagar vilket medför att 22 miljoner osäkra aborter rapporteras årligen. Saken känns alltså inte helt främmande för att det är ytterligare 22 miljoner till som är inblandade i det, minst. Engagemanget balanserar inte upp antalet involverade kan man säga.

Hur skiljer det sig om vi skulle prata om en annan hög dödsrelaterad orsak världen över, låt oss säga exempelvis trafikrelaterade olyckor. De miljardbelopp som läggs för att öka chanserna att kunna sakta in en bil i tid eller för att inte tala om det gemensamma deltagandet som krävs för att upprätthålla trafikregler så att inte folk skadas. Detta är en ju en superbra grej såklart men vad krävs då för att vi ska involvera oss mer i sexuella och reproduktiva rättigheter som delas av så många fler inblandade.

Jag kan inte hjälpa att tänka på det andra könet, eller rättare sagt, de andra könen. Behöver vi slopa det? Behöver vi verkligen dela in oss i fler grupper, något som kanske får oss att skilja på oss ännu mer. Sexualiteten är ju en gemensam sak och rättighet som oftast sker i samspel med varandra. Om alla ser det som en gemensam rättighet så skulle det kanske öka medvetenheten och inte lägga all fokus på att enbart EN människa skulle vara inblandad i diverse olika (sexuella) scenarion, som då abort är ett exempel på. Det är ändå dags nu kan jag tycka. En del av er kanske ba ”Girl. Så har vi hållit på senaste 50 åren”. Men jag vill gärna bli uppdaterad, berätta för mig på vilket sätt det går till eller hur man jobbar med det. Skulle bli toppenglad för svar!

Barnmorskeutbildningarna ser väldigt olika ut över Europa. Jag lyssnade på en föreläsare som undersökt på vilket sätt barnmorskeyrket skiljer sig åt och vilka konsekvenser det ger i det tvärprofessionella arbetet med sjuksköterska, läkare, undersköterska och barnmorska. Sverige var alltså det enda land (av de som deltog i studien) där barnmorskan är den som ansvarar självständigt för en normal förlossning.

Under konferensen träffade vi flera barnmorskestudenter, bland annat från barnmorskeutbildningarna vid universitetet i Lund och Karolinska i Stockholm. Hur trevligt som helst med massa prat. Fint.

___________________________________________________________

6th EMA Education Conference  – Excellent Midwifery Education – Malmö 2019

European Midwives Association 

___________________________________________________________