Temadag Framtidens mödrahälsovård Louise Silverton. www.barnmorskeforbundet.se
Temadag Framtidens mödrahälsovård Karin Gottvall Socialstyrelsen
Temadag Framtidens mödrahälsovård Ulrica Sjöstrand projekt Barnmorska hela vägen Västernorrland
Temadag Framtidens mödrahälsovård Eva Nordlund
Temadag Framtidens mödrahälsovård Agneta Carlsson
Temadag Framtidens mödrahälsovård Marianne Weichselbraun
Temadag Framtidens mödrahälsovård Agneta Carlsson
Temadag Framtidens mödrahälsovård Susanne Åhlund Svenska Barnmorskeförbundet

Framtidens mödrahälsovård

Över 300 personer deltog på temadagen ”Framtidens mödrahälsovård” den 15 november 2017. Dagen arrangerades av Svenska Barnmorskeförbundets projekt Goda Levnadsvanor och hade fokus på sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande metoder.

Det är glädjande att så många barnmorskor från hela landet deltog på temadagen. Dessutom var många av landets myndigheter representerade. Socialstyrelsen var där och presenterade sin kartläggning om eftervården (vård postpartum) som publicerades våren 2017. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting och den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård fanns på plats. Agneta Carlsson, statssekreterare hos socialminister Annika Strandhäll presenterade regeringens planer och budgetsatsningar på kvinnohälsovården och deltog i eftermiddagens diskussioner. Det är roligt och hoppingivande att så många nu visar intresse för mödrahälsovården. Dagen erbjöd en fantastisk möjlighet till att nätverka för de som var på plats!

Nu behöver vi inte fler utredningar – nu är det dags för handling!

Louise Silverton, Director for Midwifery på The Royal College of Midwives, inledde dagen med en utblick till England. Hon presenterade RCM:s folkhälsomodell och berättade om hur de arbetat för att lyckas med sitt arbete.

Bristen på kontinuitet i vårdkedjan medför att både kvinnor och deras barn blir lidande och att det saknas samverkan mellan vårdens olika aktörer.

Margareta Kristenson, läkare och professor, föreläste om Kommissionen för jämlik hälsa och vad dagens hälsoskillnader innebär för framtidens mödrahälsovård.

Christine Rubertsson, barnmorska och professor, höll en mycket intressant föreläsning om amning och psykisk ohälsa.

Kerstin Petersson, samordningsbarnmorska i Stockholm, föreläste om samordningsbarnmorskans centrala och viktiga arbete, deras utmaningar och framgångsfaktorer.

Detta är bara ett axplock av mycket bra och inspirerande föreläsningar som vi fick ta del av på temadagen. Centralt i alla presentationer var behovet av alternativa och utvecklade vårdmodeller med fokus på eftervården. Bristen på kontinuitet i vårdkedjan medför att både kvinnor och deras barn blir lidande och att det saknas samverkan mellan vårdens olika aktörer.

Ett utökat ansvar kräver mer resurser.

___________________________________________________________

Ta del av presentationerna från temadag Framtidens mödrahälsovård på barnmorskeforbundet.se

___________________________________________________________