Barnmorskan Charlotte Elvander.

Andelen kejsarsnitt fortsätter att stiga

Charlotte Elvander, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Vetenskapliga rådet, sammanfattar Robsonmötet om kejsarsnitt i Göteborg den 15 mars 2024.

Andelen kejsarsnitt i Sverige fortsätter att stiga och nådde 19,4 procent under 2023 och det syns variationer mellan olika kliniker. I internationella sammanhang anses det vara en ’bra’ siffra.

Är ökningen ett problem?
Ja, eftersom den även sker bland gravida som vill föda vaginalt, kejsarsnitt föder ännu fler kejsarsnitt och det finns negativa sidoeffekter av kejsarsnitt, utgör ökningen ett problem.

Vilka grupper står för ökningen?
Bild 43 i ’Robson Classic’-presentationen visar att ökningen främst utgörs av omföderskor som fick sin första förlossning avslutad med kejsarsnitt (och nu önskar planerat kejsarsnitt) samt av förstföderskor som får sin förlossning igångsatt.

Vad kan vi göra åt ökningen?
Framförallt ge förstföderskor optimala förutsättningar för en okomplicerad vaginal födsel med god förlossningsupplevelse. Det finns flertalet exempel på att strukturerat förbättringsarbete kan minska andelen undvikbara kejsarsnitt och förbättra utfall för kvinna och barn.

Vad kan variationerna mellan kliniker bero på?
Till viss del kan det förklaras av variationer i populationen och sjuklighet bland de gravida som föder. Men ofta handlar det om olika arbetssätt på den enskilda kliniken.

Vi i Svenska Barnmorskeförbundet tycker det är viktigt att delta på Robsonmötet och prata om kejsarsnittsfrekvensen, för det är ett viktigt mått på hur förlossningsvården bedrivs i landet. Det är inspirerande när kliniker får möjlighet att dela tips och idéer för att hitta de bästa arbetssätten som gynnar den födande.

Läs mer om senaste Robsonmötet på SFOGs hemsida.