Välkommen till min blogg om klinik och statistik. Barnmorskan Lotta Elvander bloggar om statistik och klinik.
Barnmorskan Charlotte Elvander, Svenska Barnmorskeförbundet, ordförande Vetenskapliga rådet.

Klinik och statistik del 1: Om statistik ändå vore så enkelt

Välkommen till min blogg om statistik och klinik. Jag heter Lotta Elvander och är en barnmorska med ett stort intresse för siffror, utveckling och forskning.

Jag heter Lotta Elvander och är en barnmorska med stort intresse för siffror, utveckling och forskning. En gång i tiden skulle jag bli ingenjör men en gravid kursare på KTH fick mig på andra tankar.

Till vardags arbetar jag med mina fantastiska kollegor på BB Stockholm där jag har en kombinerad tjänst som innefattar klinisk tjänstgöring, forskning och utveckling. En del av min tid arbetar jag för Graviditetsregistret, LÖF, Socialstyrelsen och lite annat. Jag är sedan november 2021 styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Vetenskapliga rådet.

Om statistik ändå vore så enkelt

Börje tycks vara något på spåret. Eller? Om statistik ändå vore så enkelt som Börje får det att framstå. Men siffror kan framhävas, gömmas undan eller tolkas på olika sätt och då uppstår utrymme för diskussioner. Mycket av detta kan vi se i pågående debatter om centralisering av förlossningsvård, induktion i v.41 eller risker med sätesfödsel. Det är viktigt att vi har kunskap om siffror och mätningar för att kunna påvisa sådant som förbättrar för gravida och kvinnor i allmänhet.  Statistik och siffror är ett kraftfullt verktyg när man vill påverka inom förlossningsvården.

Men det behöver inte heller vara så komplicerat och tungt med statistik. Här kommer ett axplock med intressanta siffror från 2021 hämtade ur vår guldgruva Graviditetsregistret.

Statistik och siffror är ett kraftfullt verktyg när man vill påverka inom förlossningsvården.

874 är antalet föderskor som sluppit en grad 3-4 bristning under 2021 för att vi i landet lyckats sänka andelen från 3,5% till 2,5% under åren 2014-2021. Hade vi legat kvar på 2014 års nivå så hade 3063 föderskor drabbats under 2021, nu var det ”bara” 2189. Bra jobbat alla ni!

Från 6,3% till 5,2% har andelen klipp minskat under åren 2014 till 2021. Det är en stadig trend nedåt.

27 190 (70%) är antalet föderskor i Robson 1 och 2b (1) som under 2021 födde utan större interventioner eller komplikationer (2). Under åren 2014-2021 så har siffran varierat mellan 69% (2014) och 72% (2017-2019).

1. Samtliga förstföderskor med enkelbörd, där barnet ligger i huvudbjudning och där förlossning sker i fullgången tid. Spontan förlossningsstart (Robsongrupp 1) och induktion (Robsongrupp 2b).
2. Ej kejsarsnitt eller sugklocka, ej blödning över 1500 ml, ej blodtransfusion, ej Apgar <7 vid 5 min.

3792 födde i knästående ställning 2021. Det är något fler än 2020 då det var 3520. Den vanligaste förekommande förlossningsställningen bland alla som födde vaginalt, icke-instrumentellt, förra året var sida (30%) och därefter kom gynläge (19%).

____________________________________________________________________________

Följ barnmorskan Lotta Elvander när hon bloggar om statistik och klinik här på barnmorskan.se

___________________________________________________________