Klinik och statistik. Barnmorskan Lotta Elvander bloggar om statistik och klinik. Del 2: Robsonmötet mars 2022.
Klinik och statistik. Barnmorskan Lotta Elvander bloggar om statistik och klinik. Del 2: Robsonmötet mars 2022.
Klinik och statistik. Barnmorskan Lotta Elvander bloggar om statistik och klinik. Del 2: Robsonmötet mars 2022.
Barnmorskan Charlotte Elvander, Svenska Barnmorskeförbundet, ordförande Vetenskapliga rådet.

Klinik och statistik del 2: Det tvärprofessionella Robsonmötet

Välkommen till min blogg om statistik och klinik. Jag heter Lotta Elvander och är en barnmorska med ett stort intresse för siffror, utveckling och forskning.

Det tvärprofessionella Robsonmötet

Den 18 mars träffades Sveriges förlossningskliniker åter igen för det tvärprofessionella Robsonmötet. Det kallas Robsonmötet för att fokus ligger på kejsarsnittsfrekvenserna i de olika Robsongrupperna, även om det också brukar finnas lite annat smått och gott på agendan som exempelvis induktioner eller pågående studier. Syftet med mötet är i grund och botten att vi ska kunna jämföra oss med varandra och lära oss tillsammans hur vi kan uppnå en lagom andel kejsarsnitt. Men visst måste det ändå vara unikt att så många barnmorskor, läkare och undersköterskor träffas tvärprofessionellt i ett nationellt möte på detta sätt? Det är positivt för svensk förlossningsvård.

Nästa år ses vi på plats i Göteborg som vanligt så håll utkik och anmäl dig du med!

Några axplock från mötet:

  • Andelen kejsarsnitt bland förstföderskor (i Robsongrupp 1 och 2 inklusive elektiva kejsarsnitt) varierar mellan 9 och 21% på landets kliniker. Genomsnittet är 16%, samma nivå som 2020. Det har dock skett en ökning från 13% år 2017.
  • Allt färre förstföderskor startar spontant. Variationen i landet är stor. Örnsköldsvik, Sundsvall och Luleå har lägst andel förstföderskor som startar spontant och Kalmar, Ystad och Värnamo har flest.
  • Bland de som uttalade sig rådde en enighet i att det är viktigt att den stigande induktionsfrekvensen utvärderas så vi kan se om det blir bättre utfall för mor och barn.
  • Julia Savachenko från SÖS presenterade hur man kan mäta andra utfall (exempelvis bristning och blödning) än kejsarsnitt i de respektive Robsongrupperna. Se exempel på andel postpartumblödningar i diagrammet (se bild).
  • Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare på Östra Sjukhuset i Göteborg, avslutade dagen med presentationen ”Varför ökar sectiofrekvensen i Göteborg?”
    Sex orsaksområden har identifierats (se bild) och en åtgärdsplan har upprättats.
    Det är lätt att presentera när man uppnått goda resultat men denna presentation var nog den första som fokuserade på lärdomar när siffrorna går åt fel håll. Ett särskilt tack till Anna-Karin och Östa Sjukhuset som delade med sig.
  • En påminnelse till alla barnmorskor som registrerar födslar: om en gravid är planerad för elektivt sectio men kommer igång spontant med vattenavgång eller värkar så att kejsarsnittet utförs akut så ska förlossningsstart vara ”spontan” och inget annat.

Fullständiga presentationer hittar du här År 2021| SFOG