Barnmorskan doktorand Malin Hansson
Hur mår du på jobbet? Forskargruppen vid Göteborgs universitet. I mitten längst fram barnmorskan Malin Hansson doktorand.
Hur mår du på jobbet? Webbenkät om barnmorskors arbetssituation.

Vi vill ta reda på hur barnmorskor upplever sin hälsa och arbetsmiljö

Det behövs mer kunskap om barnmorskors arbetssituation och du kan bidra! Vi behöver dina svar!

Malin Hansson är barnmorska och doktorand vid Göteborgs Universitet och genomför nu tillsammans med sin forskargrupp en nationella studie om barnmorskors arbetssituation. I dagarna skickades den sista påminnelse via mejl till alla kliniskt verksamma barnmorskor som är medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT och i Vårdförbundet.

Hur mår du på jobbet?

Studien är en kartläggning av barnmorskors arbetssituation och det är en ganska omfattande enkät som tar upp flera olika aspekter av arbetsmiljön, både det som är positivt och det som är ansträngande. Enkäten innehåller också frågor om hälsa och känslan av sammanhang. Tanken är att resultatet ska bli ett underlag för att kunna arbeta förebyggande med de riskfaktorer som identifieras samt att stärka arbetsplatsernas hälsofrämjande faktorer.

___________________________________________________________

Hallå där Malin Hansson,
hur går det med svarsfrekvensen?

Det går bra! Svenska Barnmorskeförbundets medlemmar har en hög svarsfrekvens men vi vill förstås ha många fler svar.

Hur länge kan man svara på webb-enkäten?

Det går att svara på enkäten fram till den 20 april. Så ta nu chansen att bidra till kunskap om barnmorskors arbetssituation! Vi behöver DINA svar!

Vad är nästa steg i din studie?

Det är att skapa en databas för att kunna börja analysera all data vi har fått in. Sedan ska vetenskapliga artiklar skrivas och publiceras. Det tar ju lite tid. Men vi har även planerat en uppföljning om tre år för att kunna titta på samband mellan arbetssituationen och barnmorskors hälsa över tid.

Vad händer sedan?

Tanken är att när resultaten har publicerats arbeta tillsammans med fackförbunden för att möjliggöra ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv för barnmorskeprofessionen nationellt.

___________________________________________________________

Hur mår du på jobbet?
Svara på webb-enkäten!

Du som är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet eller Vårdförbundet har fått enkäten till den mejl du har registrerad i medlemsregistret. Har du inte fått den?
Titta i övrig post eller skräpmejlen eller kontakta Malin Hansson.

Har du frågor kan du kontakta malin.hansson@fhs.gu.se

Du kan också kontakta Malin Hansson om du inte tycker att du kan svara på enkäten så plockas du bort från studien – detta är viktigt för att få rätt svarsfrekvens.

___________________________________________________________