Hur mår du på jobbet? Forskargruppen vid Göteborgs universitet. I mitten längst fram barnmorskan Malin Hansson doktorand.
Hur mår du på jobbet? Webbenkät om barnmorskors arbetssituation.
Barnmorskan Malin Hansson doktorand Göteborgs universitet.

Hur mår du på jobbet? Enkät om arbetssituationen för barnmorskor i Sverige

Hallå där Malin Hansson…

Barnmorskor i Svenska Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet har i dagarna fått en länk till en enkät via mejl. Ansvarig för studien är en forskargrupp vid Göteborgs universitet där barnmorskan Malin Hansson är doktorand.

Forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet samarbetar med Svenska Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet för att nå barnmorskor nationellt och för att tillsammans kunna bidra till förändringar i praktik och främja ett hållbart arbetsliv.

Vad är det ni ska göra?

Barnmorskor rapporterar ständigt om en ansträngd arbetsmiljö. Detta stöds av forskning och debatter i media. Det behövs mer kunskap om barnmorskors arbetssituation i Sverige. I denna nationella studie vill vi ta reda på hur barnmorskor upplever sin hälsa och sin arbetsmiljö – både det positiva och det som är ansträngande.

Vad frågar ni om?

De olika delarna vi vill fråga om är: den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, hälsa, upplevelsen av arbetssituationen och känslan av sammanhang. Denna kunskap kan leda till ett bättre underlag för arbetet med att stärka det positiva och att arbeta förebyggande med det ansträngande i arbetssituationen. Vi kommer även göra en uppföljande studie om tre år så vi kan följa utvecklingen över tid

Hur mår DU på jobbet?
Mer kunskap om barnmorskors arbetssituation behövs. Du kan bidra!

Hur gör jag för att besvara enkäten?

Du går in på länken som är skickad via mejl från fackförbunden (Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT och Vårdförbundet). Det går bra att svara på enkäten på dator, mobil eller iPad. Om du har frågor så kan du kontakta mig doktorand Malin Hansson malin.hansson@fhs.gu.se

___________________________________________________________

ARBETSSITUATIONEN FÖR BARNMORSKOR I SVERIGE
Hur mår DU på jobbet?
Mer kunskap om barnmorskors arbetssituation behövs. Du kan bidra!
Svara på den webbaserade nationella enkäten.
___________________________________________________________

Forskargrupp:

Malin Hansson, barnmorska och doktorand, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. malin.hansson@fhs.gu.se

Ingela Lundgren, professor/barnmorska, huvudhandledare, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Gunnel Hensing, professor, biträdande handledare, Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Ing-Marie Carlsson, barnmorska, docent, biträdande handledare, Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.

Anna Dencker, barnmorska, docent, biträdande handledare, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Monica Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Högskolan Väst, Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

___________________________________________________________