Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2019

Vi står enade

Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma:

 

Svenska Barnmorskeförbundet är organisationen för Sveriges barnmorskor. Vi står enade inför Barnmorskans år 2020. En profession – en organisation.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2019.

___________________________________________________________