Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2019. Förbundsstämmans ombud är barnmorskor från landets alla lokalföreningar: lokala barnmorskeföreningar och barnmorskesällskap.
Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämman 2019
Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämman 2019
Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämman 2019
Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämman 2019
Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämman 2019
Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämman 2019
Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämman 2019
Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämman 2019
Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2019. Förbundsstämmans ombud är barnmorskor från landets alla lokalföreningar: lokala barnmorskeföreningar och barnmorskesällskap.

Vi står enade

Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2019:

Svenska Barnmorskeförbundet är organisationen för Sveriges barnmorskor. Vi står enade inför Barnmorskans år 2020. En profession – en organisation.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2019.

___________________________________________________________