Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Eva Nordlund är ny ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

På Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma den 14 november 2019 valdes barnmorskan Eva Nordlund till ny ordförande.

Eva Nordlund har varit vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet i sex år och arbetar som barnmorska på BB Stockholm, Praktikertjänst Danderyds sjukhus.

Tack för förtroendet!

– Jag är glad och hedrad och ser fram emot att fortsätta vårt viktiga arbete i Svenska Barnmorskeförbundet. Sveriges barnmorskor har en unik kompetens och träffar i sitt arbete kvinnor, barn, ungdomar och familjer genom hela livet. Den svenska barnmorskan är även mycket uppskattad för sin kunskap internationellt. Nästa år är Barnmorskans år – the Year of the Nurse and Midwife 2020 (WHO) – och det kommer att uppmärksammas i Sverige och resten av världen.

Eva Nordlund efterträder Mia Ahlberg som varit Svenska Barnmorskeförbundets ordförande i fyra år. Mia Ahlberg ska ägna mer tid till sin forskning och uppdraget att utveckla vården för gravida och födande på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Läs pressmeddelande 2019-11-14 Svenska Barnmorskeförbundet.