Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Vi har långt kvar till jämställdhet

8 mars! Internationella kvinnodagen. Barnmorskans år 2020.
Tack till alla er smarta, kunniga och fantastiska kvinnor som finns i vår värld!

Det är långt kvar till jämställdhet, jämlikhet mellan kvinnor och män.
Det är fortfarande betydande skillnader i löner och arbetsvillkor. I vårt kvinnodominerade yrke, legitimerad barnmorska, är det tydligt att det finns mycket kvar att göra när det handlar om arbetsvillkor. Många i vår kår jobbar deltid för att orken inte finns att jobba heltid. Deltid blir en lösning för att fortsatt orka jobba kvar som barnmorska men det får stora konsekvenser för pensionen. Det är skamligt att arbetsvillkoren faktiskt bidrar till att det efter ett långt yrkesliv blir svårt att överleva på sin pension.

Det är också långt kvar till att alla kvinnor i hela världen har rätt att bestämma över sina liv och sina kroppar, besluta själva om och när det är dags att få barn, har rätt till preventivmedel och abort (SRHR). Flickor könsstympas och gifts bort; blir sexuellt utnyttjade, slagna och utsatta för exploatering. Kvinnor dör i barnsäng av blödningar och infektioner trots att det finns fullständig kunskap om vad som krävs för att undvika det. Med utbildade barnmorskor och tillgänglig vård för alla kan mödradödligheten sänkas kraftigt. Vi och hela världen vet men varför går det så långsamt? Makt och hierarkier, ojämställdhet och fortsatt patriarkaliskt förtryck, det gör att en del saker går så ofantligt långsamt…

Målet med den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande att forma samhället och sina egna liv. I det globala jämställdhetsmålet (nr.5) Uppnå jämställdhet och alla flickors och kvinnors egenmakt pekas tydligt ut vad som behöver göras. Ett delmål är att tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Det har vi inte i Sverige även om det ser bättre ut än på många ställen i världen.

I kvinnovården finns det många kvinnliga chefer som är barnmorskor men ofta på lägre nivåer, som till exempel förstalinjechefer. Det finns bara ett fåtal kvinnliga barnmorskechefer på de nivåer där de stora ekonomiska besluten initieras och tas, där direktiven skapas för hur vården ska organiseras och implementeras. Fortfarande fattas beslut om kvinnovården – sexuell och reproduktiv hälsovård – utan att den största yrkesgruppen inom den vården, barnmorskor, är delaktiga. Hur är det möjligt i Sverige år 2020? I teamet behövs allas kunskap och kompetens men det är också viktigt att det är på lika villkor och att alla perspektiv väger lika tungt. Inte förrän så är fallet kan vi tala om verkligt inflytande.

#MidwivesUnitedwithWomen #SheDecides #WomensRights #IWD2020 #RealizingWomen’sRights

Internationella kvinnodagen uppmärksammas över hela världen. Årets tema är I am generation equality. Realizing Women’s rights. Det finns inte ett enda land som har uppnått jämställdhet på alla områden. Det är långt kvar. Det kräver att vi som kår står upp för kvinnor och deras familjer och inte minst för våra barnmorskekollegor. Att vi tillsammans arbetar för jämställdhet, jämlikhet mellan kvinnor och män, och verkligt inflytande och makt att forma samhället och våra egna liv.

___________________________________________________________

Internationella kvinnodagen 8 mars IWD2020

SDG2030 Mål 5 Jämställdhet

Mål för jämställdhet Sverige

Gender equality strategi Europe 2020-2025

A brief history of the Commission on the Status of Women

UN Women Executive Director attends the UN Human Rights Council

Internationella Barnmorskedagen 5 maj International Confederation of Midwives

The year of the Midwife 2020 International Year of the Midwife and the Nurse

___________________________________________________________