Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Det kan gå fel

En förlossningsbarnmorska är dömd i tingsrätten. Frågan just nu är om och hur detta på sikt kan komma att påverka både förlossningsvården i sig och den kultur av öppenheten som hälso- och sjukvården har när det kommer till misstag som begås och svåra händelser, vårdskador och dödsfall.

Så blev då en barnmorska och kollega dömd i civilrätt. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hade tidigare granskat händelseförloppet och ansåg att barnmorskan brustit i sin yrkesutövning. Jag känner starkt för föräldrarna som blivit drabbade, ingen ska behöva utsättas för vårdskador på sjukhus som leder till invaliditet eller död. Jag känner också starkt för vår kollega som nu ska bära med sig insikten om att ha blivit dömd för misstag hon begick, misstag som naturligtvis var fel, men det finns alltid flera aspekter att ta hänsyn till. En sån aspekt är den arbetsmiljö barnmorskor inom förlossningsvården ofta befinner sig i. Snäv bemanning, skiftarbete med övergångar som leder till för lite sömn, långvarig arbetsbelastning, stress och oklara rutiner. Samtliga aspekter som kan leda till sämre arbetsförmåga. På den här arbetsplatsen saknades när det här hände till exempel en barnmorska som var koordinator som kunde övervaka arbetssituationen och ge stöd och hjälp till övriga barnmorskor. En koordinator (erfaren barnmorska) som kunde ha varit ett par extra ögon och händer när det körde ihop sig och tunnelseendet satte in.

Jag tror att vi är många barnmorskor som fått hjärtat i halsgropen av oro för att det har blivit fel på något sätt. Det är till och med lätt att känna en stor skuld även för mer perifera personer i arbetsgruppen, för när det händer något så kommer det alltid vara fel och det finns alltid något som kunde gjorts bättre.

Ett stort förbättringsarbete med patientsäkerheten i fokus pågår sen ett antal år tillbaka. Det är samarbetet mellan Svensk Förening för Gynekologi och Obstetrik (SFOG), Neonatalföreningen och Svenska Barnmorskeförbundet med hjälp av Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Tillsammans har professionerna hjälpt varandra med besök och granskning av andras verksamheter och kommit med synpunkter och förslag på förbättringar utifrån gemensamma frågeställningar. Det har förbättrat förlossningsvårdens utfall och det arbetet fortsätter.

Professionerna arbetar och diskuterar oavbrutet hur de hårda utfallen kan förbättras och mycket har hänt bara de senaste åren. Vad kommer nu ske med den öppenheten och viljan att lära av misstag om var och en riskerar att dömas för brott när ett misstag sker i arbetet? Förlossningsvården lider redan nu av en tilltagande rädsla för att det ska gå fel och försöker skapa garantier mot det på många olika sätt genom riktlinjer, centralisering till större kliniker, motarbetande av hemförlossningar och nu senast när induktioner ska ske vid överburenhet.

Jag har inte svaren. Självklart ska vi stå för våra misstag, och göra allt för att förhindra att det sker, men det som skett nu är en utveckling som kräver eftertanke. Det inbegriper arbetsvillkor såväl som kompetens och möjligheten till ett professionellt omhändertagande. En förutsättning för god och säker vård är att vi samarbetar inom professionen och tvärprofessionellt. Att vi stöttar varandra kollegialt och i teamet och tillsammans reflekterar både i vardag och katastrof bidrar till patientsäker vård. Att våga tala öppet om det svåra som hänt ger oss som arbetar inom förlossningsvården kollegialt stöd och trygghet.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets Etiska råd arbetar med att utveckla ett kamratstöd för barnmorskor som varit med om svåra händelser i arbetet och blivit anmälda. Tillsammans med förbundsjuristen på SRAT kommer vi kunna ge kollegialt stöd till våra medlemmar utifrån situation och behov och framförallt utifrån vår professionella kunskap.

___________________________________________________________

IVO Inspektionen för vård och omsorg

HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

________________________________________________________

Åsa Wahlbergs avhandling Second victim in Swedish Obstetrics (2018)

___________________________________________________________