Barnmorskan Zahra Al-Shatrawi Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT.

Vi har gjort det här tillsammans!

Barnmorskan Zahra Al-Shatrawi är förtroendevald för SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet i Kristianstad KK. När barnmorskorna på några förvaltningar i Region Skåne missgynnades genom arbetsgivarens felaktiga tolkning av det löneavtal som medlemmarna omfattas av började det fackliga arbetet. Nu konstaterar hon att fackligt arbete lönar sig.

Det fackliga arbetet i Svenska Barnmorskeförbundet drog igång i Skåne i början av 2019. Då fick Zahra Al-Shatrawi, som är förtroendevald vid kvinnokliniken i Kristianstad, och hennes kollegor och andra förtroendevalda i Skåne veta att lönerevisionen för alla barnmorskor i regionen skulle ske samtidigt oavsett facklig tillhörighet. Detta eftersom övergångarna mellan Vårdförbundet och Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT skedde successivt. Men ganska snart kom motsatta besked angående lönerevisionen från arbetsgivaren.
– Mina chefer meddelade att HR i Skåne hade sagt att lönerevisionen ändå skulle ske i februari eftersom de valde att följa avtalet. De gjorde alltså egentligen inget fel men jag kontaktade SRAT och frågade dem om detta, säger Zahra Al-Shatrawi.

SRAT beslutade sig för att hålla koll på utvecklingen och bevaka att lönesättningen gjordes utifrån den uttalade premissen att den skulle baseras på kompetens, inte utifrån facklig tillhörighet.

– Sedan började jag höra från barnmorskor från flera håll i Skåne, både på förlossning, gyn-mottagning och barnmorskemottagningar, att chefer sa saker som ”om du inte hade gått över till Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT så hade du fått högre lön”, säger Zahra Al-Shatrawi.
Efter kontakt med audionomen Shiva Lindahl, som är SRAT lokala fackliga företrädare samt Saco företrädare i Skåne, och även SRAT nationellt bestämde man sig för att göra en insamling av vittnesmål för att kartlägga problemet. Det insamlade materialet skickades in till SRATs kansli och SRAT bad därefter region Skåne om ett möte.
– I våra ögon visade materialet tydligt att barnmorskor i Svenska Barnmorskeförbundet var missgynnade och det höll regionen med om. De beslutade sig för att kompensera det här i efterhand vid de två av fyra förvaltningar där statistiken tydligt visade på ett missgynnande.
Kompensationen som kommer utgå är en enprocentig löneökning till de missgynnade barnmorskorna. En löneökning som kommer att ges retroaktivt från april förra året.

Vid de andra två förvaltningarna visade inte siffrorna att man blivit ofördelaktigt lönesatt eftersom det är svårt att se erfarenhet och kvalifikationer på individnivå. Detta har gjort att det finns orättvisor som behöver rättas till menar Zahra Al-Shatrawi.

–Några i min förvaltning är ofördelaktigt lönesatta nu, men det var inte avsiktligt från cheferna. Det är personer som fick sina löner före alla andra och detta innan Vårdförbundet skrivit på sitt avtal. När det avtalet skrevs på fick cheferna mer pengar att fördela vilket gjorde att de som gick med i SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet i början av januari fick lite mindre, säger hon och fortsätter:
– Det blev orättvist och det är inte så roligt. Jag har pratat med de som är involverade och även med Eva Nordlund (ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet) och SRAT, så i maj när vi ska ha en ny lönerevision kommer vi ta upp detta på individnivå. Målsättningen är att försöka kompensera detta.

Känslan Zahra Al-Shatrawi har efter denna kamp och framgång är framför allt stolthet.

–Jag är väldigt stolt över det vi på Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT har åstadkommit. Vi har gjort något helt unikt och det på väldigt kort tid. Jag är också otroligt stolt över mina kollegor som har tagit sig tid att skriva sina vittnesmål och över alla förtroendevalda som har arbetat så hårt med det här. Det känns stor att vi har en sådan kraft i Svenska Barnmorskeförbundet!

Al-Shatrawi menar att det stöd som SRAT kunnat ge i de fackliga frågorna har varit ovärderligt och gett henne möjlighet att fokusera på professionsfrågorna.
– Det räcker med att ringa ett samtal så får jag det stöd jag behöver direkt. Det är också roligt att se hur SRAT verkligen har ansträngt sig för att förstå vårt arbete och vad vi behöver. De ser inte det här som vårt kall eller vår plikt utan arbetar för att vi ska få betalt för det vi utför och utifrån vår kompetens.

Den kraft Zahra Al-Shatrawi beskriver handlar om styrkan som finns i att gå samman för att nå förändring och hon återkommer till den positiva känslan av att även få gehör och erkännande från arbetsgivarhåll.
– Jag vill ge region Skåne cred för att de har rättat till det som gått fel. Jag vill ge cred till alla andra förtroendevalda i Skåne, vi har gjort det här tillsammans! Jag vill också ge cred till SRAT, de har verkligen visat vilken kraft det finns nu och visat hur de ska stödja oss.

___________________________________________________________

Zahra Al-Shatrawi
Blev barnmorska 2015.
Förtroendevald för SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet Kristianstad KK.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet är en del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.

___________________________________________________________