Facklig seger för SRAT/Svenska Barnmorskeförbundet

Barnmorskorna på några förvaltningar i Region Skåne missgynnades genom arbetsgivarens felaktiga tolkning av det löneavtal SRATs medlemmar omfattas av.

Efter förhandlingar mellan SRAT och Region Skåne konstaterade även arbetsgivarparten att missgynnande skett på förvaltningarna Nordväst och SUS och man nu justerar lönerna i efterhand.

– Att kompensera lönerna i efterhand för ett stort kollektiv i är mycket ovanligt och får ses som en extraordinär händelse, säger förhandlingschef Mats Eriksson. Att vi har lyckats så pass bra i förhandlingen är mycket tack vare våra lokala förtroendevalda i Region Skåne. Utan deras fotarbete i form av analyser, dialoger med medlemmar och stöd till kansliet hade den här mycket ovanliga lösningen inte varit möjlig.

Våra lokala fackliga företrädare hade fått tydliga indikationer på att våra barnmorskor kunde ha missgynnats på grund av sin fackliga tillhörighet.

Svenska Barnmorskeförbundets ordförande, Eva Nordlund säger:
– Vi ser det här som en viktig framgång.  Vid två förvaltningar nådde man inte ända fram med att bevisa att det fanns en lönediskriminering. Där kommer det fackliga arbetet att fortsätta och vi ser att arbetsgivarna är tydligt medvetna om att den här typen av missgynnande inte ska förekomma, det vill säga att fackliga tillhörighet inte ska ha betydelse.

___________________________________________________________

Framgång i förhandling om missgynnande i Region Skåne 2020-04-01

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.

___________________________________________________________