Grattis till barnmorskeexamen januari 2023.
Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Välkomna till barnmorskekåren och stort grattis!

Barnmorskeexamen januari 2023. Jag välkomnar er in i ett av världens viktigaste yrken. Varje barnmorska är guld värd och ni kommer göra stor nytta var ni än befinner er.

Det krigas i världen och kvinnor och barn är alltid mest utsatta när strukturer rasar ihop. När kriget är ett faktum eller vid en svår pandemi eller när ett nytt styre förändrar livsvillkoren och möjligheten att vara en fri människa. Oavsett vad blir kvinnor gravida, behöver preventivmedel, gör abort eller föder barn. Vi barnmorskor är där för kvinnorna, ungdomarna och familjerna.

Det behövs ytterligare minst 900 000 utbildade barnmorskor i världen fram till 2035 för att kunna rädda kvinnor och barn från sjukdom och död. Om världen ska nå de globala hållbarhetsmålen, och särskilt målet om god hälsa och välbefinnande för alla, behöver även vi i Sverige utveckla en vård där barnmorskor arbetar under rimliga villkor.

Framtidens mödra- och förlossningsvård, framtidens arbete med ungdomars behov av stöd i sin sexualitet, bra preventivmedel och de viktiga samtalen, arbetet med fosterdiagnostik, hjälp att bli med barn och abortvården behöver er kunskap, era nya framsynta tankar och kraften att förbättra villkoren både för de vi möter och för oss barnmorskor. Ni kommer bli kliniskt skickliga och utveckla särskilda förmågor. Några av er kommer göra enormt viktig forskning och andra vänder tillbaka till barnmorskeutbildningen och tar hand om nya barnmorskestudenter.

Ni ska hålla fanan högt och vila i vår etiska kod för barnmorskor. Vi ska tillsammans ena oss och utveckla och leda vården samtidigt som vi tar hand om varandra.

Välkomna till barnmorskekåren och grattis!

Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet