Barnmorskeexamen fredag den 13 januari 2023 vid Linköpings universitet.
Barnmorskeexamen fredagen den 13 januari 2023 vid Linnéuniversitetet Kalmar
Barnmorskeexamen fredagen den 13 januari 2023 vid Högskolan i Borås
Barnmorskeexamen fredagen den 13 januari 2023 vid Högskolan i Borås: Ida Fornell, ordförande Barnmorskeförbundets lokalförening Älvsborg och Norra Bohuslän medverkade.
Barnmorskeexamen torsdagen den 12 januari 2023 vid Lunds universitet
Barnmorskeexamen Göteborgs universitet 13 januari 2023
Barnmorskeexamen Karolinska Institutet 20 januari 2023.
Barnmorskeexamen Sophiahemmet högskola den 20 januari 2023.
Barnmorskeexamen Umeå universitet 12 januari 2023.

Grattis till barnmorskeexamen 2023!

Grattis alla nya barnmorskor! Välkommen in i barnmorskeyrket.