Svenska Barnmorskeförbundets lokalföreningar Ordförandekonferens 2020
Barnmorskan Erica Solheim vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Vad händer 5 maj?

Coronapandemin har gjort att årets stora barnmorskekonferenser är framflyttade till 2021. Ordförandekonferensen och många möten i lokalföreningarna har behövt ställa om och bli digitala. Nu blir det en heldag om aktuell forskning med och för barnmorskor via länk den 5 maj på internationella barnmorskedagen.

När Svenska Barnmorskeförbundets ordförandekonferens, som skulle ha varit i mars, blev inställd på grund av pandemin, valde styrelsen att göra en digital variant.

–Vi delade in lokalföreningarna i sex olika grupper och startade återkommande gruppmöten. Det handlade om att stämma av läget, knyta kontakter och öka samhörigheten mellan de olika lokalföreningarna, säger Erica Solheim.

Mötena blev uppskattade och har både givit praktiskt stöd och erfarenhetsutbyte kring de påfrestningar pandemin medför. De har också inneburit att de enskilda lokala företrädarna, varav många är nya i rollen, stärkts av sina kollegor och fått möjlighet att ta del av kunskap från de med mer erfarenhet.
– En effekt har blivit att känslan av samhörighet för oss i barnmorskeförbundet har ökat, berättar Erica Solheim.

Det som var tänkt att vara ett enskilt tillfälle, som ersättning för den inställda ordförandekonferensen, är nu inne på sin tredje omgång. Man har också utökat innehållet och bland annat bjudit in Anna Nordfjell till ett möte där hennes expertkompetens kom väl till pass.

– Hela landet är med i detta och responsen från våra lokalföreningar och förtroendevalda är att det är skönt att prata med andra, igenkänningsfaktorn är viktig och man får tips och råd. Vi ser att det här sättet att arbeta tillför mycket nu, säger Erica Solheim, som är den från Svenska Barnmorskeförbundet som organiserar de digitala mötena.
Ett av syftena är också att avståndet mellan styrelsen och lokalföreningarnas styrelser inte ska kännas stort, att det ska vara enkelt att kommunicera med styrelsen och att barnmorskorna ska vara trygga i att barnmorskeförbundet finns för dem och för deras talan.

Många årsmöten och medlemsmöten har nu ställts om till digitala och den internationella dagen för barnmorskor närmar sig, något som samlar barnmorskor i hela landet kring en roligare uppgift som kan bli något av ett avbrott i den pågående krissituationen. Och eftersom det även är barnmorskans år spar man inte på krutet. Det är en diger lista med aktiviteter, berättar Erica Solheim, och hon hoppas att det ska firas på arbetsplatser och i lokalföreningarna och  att det ska synas i sociala media att det är #Barnmorskansdag5maj och #Barnmorskansår2020.

Barnmorskor – vår tid är nu. #Barnmorskansdag5maj #Barnmorskansår2020

Internationella barnmorskedagen 5 maj

På #Barnmorskansdag5maj satsar Svenska Barnmorskeförbundet i år på livesända digitala föreläsningar via länk. Det är ett digert program med flera kända och spännande barnmorskor som delar med sig av sin forskning och det går bra att vara med hela eller delar av dagen. Förhoppningsvis kanske fler kan titta tillsammans på arbetsplatsen.

Att nå ut till många via digitala varianter av möten är något förbundsstyrelsen vill bygga vidare på.
– Vi har sett att de här mötena har skapat en större samhörighet mellan barnmorskor, något som är extra viktigt i kristider. Det är en effekt vi förstås vill ta tillvara som även ligger i linje med vår pågående organisationsutveckling, säger Erica Solheim.
Hon reflekterar över hur viktigt det är för styrelsen att ha tät kontakt med medlemmar, lokalföreningar och fackligt förtroendevalda. Och att den tätare kontakten varit viktig för hennes eget arbete i styrelsen.

Responsen har också varit positiv och det har börjat komma in önskemål om att utveckla konceptet med mera korsvisa gruppmöten, där förtroendevalda från olika delar av landet kan mötas digitalt. Man önskar också föreläsningar i digital form.
– Genom våra möten har barnmorskor fått kraft att gentemot sina egna organisationer föra både barnmorskors och kvinnors/familjers talan när nya rutiner införts som skiljer sig mellan olika kliniker. När det går så snabbt som det har gjort under pandemin fungerar de här nätverken väl för att flytta kompetens mellan regionerna, säger, Erica Solheim, som menar att detta kan bidra i frågan om jämlik vård och att barnmorskor ska ha en jämlik arbetssituation.
Allt detta är en del i Svenska Barnmorskeförbundets fortsatta arbetet med att stärka barnmorskor i sin roll men också att stärka barnmorskans roll i samhället. Att bygga vidare på: En profession – en organisation.

___________________________________________________________

Aktuell  barnmorskeforskning via länk på internationella barnmorskedagen 5 maj.
Information och program skickas via mejl till alla medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet den 30 april.

___________________________________________________________