Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Bråda tider i Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet har bråda tider, som alltid i kristider är kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter extra utsatta, och förändringarna kommer ofta blixtsnabbt.

Ordförande Eva Nordlund ger en lägesrapport:

– Vi jobbar intensivt med att bevaka så att kvinnovården inte ska bli lidande på grund av pandemin och redan nu har vi sett rätt stora förändringar exempelvis att partners inte kan följa med på besök i öppenvården och på BB, att cellprovtagningen minskar och att det​ finns svårigheter kring preventivmedelsförskrivning, säger hon och fortsätter:

–En annan fråga som kräver extra vaksamhet är abortfrågan och vi vill gärna ha kontakt om det finns ställen där aborträtten påverkas av pandemisituationen.

Som för annan vårdpersonal är frågorna om skyddsutrustning och arbetsvillkor aktuella och något som Svenska Barnmorskeförbundet bevakar.
– Vi för en dialog med bland annat Socialstyrelsen om hur barnmorskors särskilda arbetssituation kan ha betydelse vad gäller skyddsutrustningen. Närkontakten kan vara intensiv särskilt på slutet av en förlossning.

En fråga där Sverige skiljer ut sig är att det inte finns tydliga riktlinjer för gravida barnmorskor, något som finns i bland annat Storbritannien och Danmark där​ särskilda hänsyn tas till gravida ​och rekommendationen bland annat är att undvika direkt patientkontakt efter vecka 28.

– Vi vet ju inte helt säkert att de inte behöver räknas som en riskgrupp, därför följer vi frågan noga och lyfter den vidare till arbetsgivare och myndigheter, säger Eva Nordlund.

Andra frågor som redan är eller riskerar att bli aktuella är att barnmorskor blir flyttade till andra verksamhetsområden av arbetsgivaren. Sker det frivilligt eller ofrivilligt och vad får det för konsekvenser för de som behöver barnmorskor?
– Det handlar om barnmorskors egen säkerhet, arbetssituationen och om kvinnovården i stort. Kvinnovård, mödra- och förlossningsvård, abort, preventivmedel ska inte sättas på undantag, punkt slut, säger Eva Nordlund och uppmanar barnmorskor i landet att ha tät kontakt med​Svenska Barnmorskeförbundet och förmedla hur läget är lokalt.

Samtidigt som det intensiva arbetet runt coronapandemin närmar sig sommaren med de återkommande frågorna om barnmorskebrist, semestrar och inskolning av nya barnmorskor: Frågor som kompliceras ytterligare av coronakrisen under detta år som även är barnmorskans år. Och en av de mer lustfyllda uppgifterna för Svenska Barnmorskeförbundet denna vår är förberedelserna för internationella barnmorskedagen den femte maj.
– Vi kommer att lyfta barnmorskor och deras roll på flera sätt. Det är ju en stor brist på barnmorskor här och i världen och genom våra aktiviteter vill vi hylla våra livsviktiga barnmorskor!

___________________________________________________________

Pressmeddelande publicerat 2020-04-29 Folkhälsomyndigheten:
Gravida med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga
Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

___________________________________________________________