Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Vaccin till gravida med riskfaktorer

Svenska Barnmorskeförbundet deltar i ett samarbete med SFOG, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket samt med neonatalläkare och har i ett flertal möten diskuterat gravidas särskilda situation under covid-19 pandemin.

Nu vet vi mer om hur det påverkar gravida att få covid-19 under graviditet och förutom en skärpning av rätten till en säker arbetsmiljö för gravida relaterat till en ökad risk för komplikationer så har nu Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att erbjuda alla gravida kvinnor med riskfaktorer, vaccin i fas 3. Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Det är välkommet eftersom det både handlar om risken för prematuritet men också den gravidas hälsa och eventuellt ökade risk för svår sjukdom vid covid-19 infektion.

Riskfaktorer som definierats sen tidigare är i de fall kvinnan har något av följande tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

I nuläget avvaktar Folkhälsomyndigheten med en generell rekommendation för vaccination till alla gravida, men följer kunskapsutvecklingen. Arbetsgruppen fortsätter arbetet.
___________________________________________________________

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin i fas 3 (20210427).

Läs mer om Covid-19 och graviditet på Infpreg.se

___________________________________________________________

Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi sfog.se

___________________________________________________________