Barnmorskorna Anna Jacobsson Blixt, Erika Häggblad, Linda Nääs, Sanna Eriksson.

Utökad dygnsvila: hur blev det?

Den 1 oktober 2023 började nya regler om dygnsvila att gälla enligt EU:s arbetstidsdirektiv och du som barnmorska har därför rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Det innebar en stor omställning både för arbetstagarna och arbetsgivarna.

Anna Jacobsson Blixt, Barnmorska Kvinnokliniken Östersund

Hur såg det ut hos er innan reglerna för utökad dygnsvila infördes?

Det var en betydligt större flexibilitet där barnmorskor la eget önskeschema och det fanns även en möjlighet att byta pass med varandra. Många hos oss har lång resväg och att kunna styra sitt schema då gjorde det lättare.

Hur var arbetet med förändringen?

Det har varit ganska tufft och många var arga över situationen och att förlora kontrollen över sin arbetstid. Cheferna fick kämpa hårt med schemat och gör det fortfarande. Vi har mycket diskussioner på arbetsplatsen kring detta. Nu har vi kanske landat lite. En del har gått över till treskift för att få en arbetstidsförkortning och därmed få ihop sin vardag. Det går samtidigt emot klinikens strävan att aktivt arbeta för att minska treskiftsarbetet då det inte är hälsofrämjande.

Ser ni några fördelar nu efter genomförandet?

Vi har testat en mellantur då man jobbar klockan 9-17:30. Det underlättar något men kan också innebära att det är rörigt för man har ingen tydlig uppgift när man kommer utan blir mer som en resurs. En del tycker att det är skönt att slippa jobba kväll och sedan dag men det är ett fåtal.

Vilka nackdelar ser ni?

De flesta tycker att förändringen har inneburit en försämring. Resvägen är för många en stor utmaning i vardagen. Oftast blir det en kvällsvecka och en dagvecka. Det är nästan omöjligt om man är ensamstående eller har lång resväg. De som jobbar heltid har behövt gå ner i arbetstid för att kunna ha en dräglig vardag. Det blir en kvinnofälla. Det finns risk för uppsägningar på grund av den här förändringen tyvärr. Det är i princip omöjligt att byta pass med varandra så att göra något spontant går inte. Jag tycker det blir sämre kontinuitet, både för oss och för dem vi vårdar.

Vilka förbättringar önskar du se på din arbetsplats?

Arbetsgivaren inventerar möjligheten till en ny arbetstidsmodell med förkortad arbetstid. Det hoppas jag verkligen införs för det hade förbättrat läget för oss på riktigt.

Erika Broman Häggblad, förtroendevald SRAT, barnmorska BB Skellefteå

Hur såg det ut hos er innan reglerna för utökad dygnsvila infördes?

Tidigare så upplevde vi att det fungerade ganska väl. Vi hade när förändringen infördes två förlossningskliniker öppna. Nu har även Lycksele öppnat igen. För oss i Skellefteå och Umeå var det ganska bra. Vi kunde byta pass med varandra om vi behövde och för de med lång resväg kunde schemat anpassas.

Hur var arbetet med förändringen?

Vi har fått vara delaktiga i förändringsarbetet genom arbetsgrupper. Många var ganska upprörda när förändringen skedde men just nu är det mer uppgiven stämning och ganska tyst då vi upplever många negativa konsekvenser av förändringen.

Ser ni några fördelar nu efter genomförandet?

Jag kan nog inte riktigt säga det. Vi upplever tyvärr inte att vi har fått en bättre hälsa eller några andra fördelar. Och om arbetsgivaren inte följer lagen, vad händer då? Jag upplever det som ganska uddlöst. Vi har infört en mellantur då jag som barnmorska arbetar klockan 9-17. Det underlättar om jag jobbat kväll dagen innan för att på så sätt inte ha alltför många kvällar på rad.

Vilka nackdelar ser ni?

Att kunna påverka sitt schema är nästan omöjligt. Om du ska jobba helg och inleder med fredag kväll så blir det automatiskt kväll hela helgen. Det är få som tycker det är fördelaktigt. Nu när Lycksele har öppnat är det lång resväg för de flesta. Tidigare kunde du jobba kväll och sedan dag och då sova över för att därefter åka hem. Nu kompliceras det. Vi ser även att bemanningsbarnmorskor planeras in i schemat före ordinarie personal. Det gör våra scheman ännu sämre. Regionerna har inte tagit den ilskan på allvar.

Vilka förbättringar önskar du se på din arbetsplats?

Jag önskar att regionen tydligt arbetar med handlingsplanen för att rekrytera och behålla nya barnmorskor. Betald utbildning är en väg men även öronmärkta utbildningsplatser. Vi ser att det framöver är många pensionsavgångar och att barnmorskor ersätts av sjuksköterskor på BB och gynekologisk avdelning. Här behöver regionen och arbetsgivaren kliva fram.

Linda Nääs, barnmorska och projektledare Min Barnmorska i Region Dalarna

Hur såg det ut hos er innan reglerna för utökad dygnsvila infördes?

Skillnaden då var att vi kunde påverka vårt schema i större utsträckning. Även om det kanske inte var optimalt att arbeta kvällspass och sedan ett dagpass, så var det lättare ändå att byta pass med varandra och även att få ihop schemat med barnens aktiviteter och sitt övriga liv.

Hur var arbetet med förändringen?

Tyvärr fick vi barnmorskor inte vara så delaktiga som vi önskat. Arbetsgivaren la schemat tillsammans med bemanningen. Det var ju nytt så klart för alla men det var svårt att få rätt information, förändringen skedde snabbt och det skapade oro i arbetsgruppen.

Ser ni några fördelar nu efter genomförandet?

Personligen tycker jag det är skönt att inte jobba kväll och därefter upp tidigt för ett dagpass. Det är bra att tiden för återhämtning är arbetsgivarens ansvar.

Vilka nackdelar ser ni?

Vår delaktighet och möjlighet till medbestämmande har minskat. Det är svårt att få ihop det med barnens aktiviteter eftersom det ofta blir flera kvällar på rad eller till och med en kvällsvecka. Många upplever att det är jobbigt att jobba många dagpass eller många kvällspass i rad. Det blir mindre sammanhängande ledig tid och ofta behöver man jobba kväll som avslutande pass innan ledighet. Det är i princip omöjligt att byta pass med varandra och det gör att det är svårt att vara spontan.

Vilka förbättringar önskar du se på din arbetsplats?

Jag önskar och hoppas att arbetsgivaren tar våra synpunkter på största allvar och tillsammans med oss arbetar för att få en så pass bra bemanning där vi barnmorskor även kan arbeta med vårdutveckling på schemalagd tid. Min farhåga är att barnmorskor slutar för att arbetsförhållandena blir ohållbara, det är många helgpass och för stora inskränkningar på privatlivet och det är oerhört svårt att arbeta heltid. Lösningen är helt enkelt arbetstidsförkortning.

Sanna Eriksson, förtroendevald SRAT, barnmorska BB Huddinge

Hur såg det ut hos er innan reglerna för utökad dygnsvila infördes?

Vi har tidigare haft önskeschema och natten haft rullande schema. Helgerna kunde vi lägga ganska fritt och även om det kunde vara tufft att jobba kvällspass och direkt dagen efter ett dagpass, så gav det mer frihet i schemaläggningen.

Hur var arbetet med förändringen?

Det var utmanande för hela organisationen och det var svårt att få information kring vad som gällde. Arbetsgivaren och bemanningsassistenterna la första schemaperioden och det var ganska rörigt i övergången och många var missnöjda med sina scheman. Jag förstår att det var svårt för arbetsgivaren också. De fick kanske inte så mycket hjälp. Hela landet stod frågande till hur man jobbar med de här reglerna. Vi tillsatte sedan en schemagrupp andra pass där ett av förslagen var mellanpass där man jobbar klockan 10-18. Det provade vi ett tag och det gjorde det möjligt att jobba kväll och därefter ett mellanpass för att inte behöva göra flera kvällar i rad.

Ser ni några fördelar nu efter genomförandet?

En av fördelarna är att vi i större utsträckning är samma gäng som arbetar ihop på helgerna och det gör att man blir mer sammansvetsade. Många var oroliga i början men det har ändå blivit bättre nu för vi har nog vant oss vid det nya. Personligen tycker jag det är skönt att inte jobba kväll och sedan gå upp tidigt för ett dagpass även om jag går upp med barnen. Det är bra att tiden för återhämtning är arbetsgivarens ansvar.

Vilka nackdelar ser ni?

Om jag jobbar helg och ska jobba fredag kväll så blir det automatiskt både lördag och söndag kväll. Det är svårt att göra så mycket annat än att jobba de helgerna och det är en klar försämring. Jag förstår varför regeln finns, att vi behöver få vår dygnsvila, men när man väljer att jobba obekväma arbetstider så är man också van att jobba kväll/dag. Det gjorde att vi fick ett annat schema och inte så styrt.

Vilka förbättringar önskar du se på din arbetsplats?

Det finns alltid förbättringspotential och arbetstidsförkortning är min hjärtefråga. Arbetstidsförkortning är en vinst för alla och arbetsgivaren får mer utvilad personal.