Uppdaterad version Rekommendation om handläggning COVID-19 (2020-04-05)

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Neonatalföreningen har uppdaterat rekommendation om handläggning av gravida och nyfödda barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19.

REKOMMENDATION OM HANDLÄGGNING AV GRAVIDA OCH NYFÖDDA BARN TILL KVINNOR MED VERIFIERAD/SANNOLIK COVID-19 Version 2, uppdaterad 2020-04-05

Utarbetat av Lars Navér, Erik Normann och Mikael Norman för Svenska Neonatalföreningen samt Karin Pettersson, Sissel Saltvedt och Olof Stephansson för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

___________________________________________________________

Kunskapscentrum för infektioner under graviditet
www.infpreg.se

___________________________________________________________