Första randen från vänster till höger Maria Kloow (Ultragyn), Agneta Andersson (Capio Ultraljudsbarnmorskorna ), Christina Buhr (Aleris ultraljudsbarnmorskor). Rad 2 från vänster Anna Dannberg ( Mama Mia söder), Johanna Svedjeland ( Norrlands universitetssjukhus), Nina Asplin (Ultragyn) Bakersta raden vänster Helena Moen(Jönköping), Helena Holmlund (Sundsvall), Maria Gunnarsson ( Gävleborg) , Anna Boström ( Karolinska universitetssjukhuset )

Ultraljudsnätverket jobbar för nationellt kunskapsutbyte

Hallå där Maria Kloow…

Ultraljudsnätverket, vilka är ni?

Vi startade nätverket för sju år sedan för att samla alla barnmorskor som arbetar med obstetriska ultraljud i hela Sverige. Det började med en annons i Jordemodern, på initiativ från Barnmorskeförbundet som ville att jag skulle samla in synpunkter och föra ut kunskap. Det handlar om kvalitetssäkring och vi vill ha ett samarbete över landet och se till att alla ultraljudsbarnmorskor har samma kunskapsnivå. Några frågor vi tittar på är vilka utbildningskrav som finns för barnmorskor som arbetar med ultraljud och hur det ser ut lönemässigt i vår grupp.

Hur många är ni i nätverket och var finns ni?

Vi är drygt 47 barnmorskor ifrån hela landet och det kommer hela tiden nya förfrågningar. Det finns ett intresse som sprider sig mer och mer eftersom vi har information om nätverket på Barnmorskeförbundets hemsida.

Vad är målet?

Att nå ut med information till barnmorskor som arbetar med obstetriska ultraljud samt att möjliggöra ett kunskapsutbyte inom området. Vi jobbar även med forskning, löneläge och kompetensfrågor och vi har ett nära samarbete med Barnmorskeförbundet.

Finns det någon särskilt angelägen fråga?

Det är stor brist på barnmorskor som kan göra obstetriska ultraljud, det är bekymmersamt. 2013 skrev chefsbarnmorskorna i Stockholms Läns Landsting en skrivelse till Monika Lindell Olsson, Olle Olofsson och Isis Amer på HSN att det måste finnas en ersättning för att det ska gå att utbilda fler barnmorskor i detta. Det är en vidareutbildning som tar tre till sex månader. Skrivelsen resulterade i att de mottagningar som tar emot och vidareutbildar en barnmorska fick mellan 200 000 och 400 000 kronor per utbildad barnmorska.

Hur kommer ert arbete se ut framåt?

Under Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa (Stockholm 15-16/5) diskuterade vi vår framtid och hur nätverket ska se ut framöver. De senaste åren har ansökningarna om att komma med i nätverket ökat, och det innebär ju också mer arbete. Detta gör att vi måste se över vår organisation. Just nu efterforskar jag hur det ser ut i de andra nordiska länderna, för att se om det finns liknande närverk där.

Har ni sett några resultat av ert arbete?

Vårt nätverk har inneburit att vi försöker arbeta utifrån gemensamma PM och riktlinjer, till exempel för vilka vi erbjuder kub-test. Detta hänger ihop med att vi fått nya riktlinjer om fosterdiagnostik från graviditetsregistret. Vi har också startat en högskoleutbildning för obstetriska ultraljud och vi ser att det nu finns en gemensam tanke om utbildningen. Vi når ut på ett annat sätt och får en annan delaktighet så att barnmorskor kan påverka sina landsting och sina kliniker. Det är roligt, det är det som verkligen driver en framåt.

__________________________________________________________

Ultraljudsnätverket syfte & målsättning

  • Fortsätta nätverket och vara en arbetsgrupp inom Svenska Barnmorskeförbundet/ en specialistkompetensgrupp.
  • Informations- och kunskapsutbyte för barnmorskor verksamma inom den obstetriska ultraljudsverksprofessionen. Lägesrapport från landets olika ultraljudsmottagningar.
  • Utbildningskrav för ultraljudsbarnmorskor. Löneläge och kompetens utveckling/modeller.  Arbetat fram en högskoleutbildning 30 hp i obstetriskt ultraljud.
  • Kvalitetssäkring och registrering i kvalitetsregistret, såsom Svenska graviditetsregistret PNQ-f (fosterdiagnostik).
  • Forskningsprojekt/multicenterstudier.
  • Uppföljning av kvalité, statistik/dokumentation och kompetensfrågor och ett nära samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet.

_____________________________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet – Barnmorskan – Nätverk
Kontaktperson Maria Kloow. Nätverksmöten annonseras i Kalendarium och i Jordemodern.

___________________________________________________________