Barnmorskan Ann Olsson, initiativtagare till Bäckenbottennätverket.

Bäckenbottennätverket vill skapa jämlik vård i hela landet

Hallå där Ann Olsson…

Du startade bäckenbottennätverket, vad gör ni och vilka är ni?

Vi är just nu 117 barnmorskor i nätverket. Det finns även ett intresse från uroterapeuter och fysioterapeuter samt från läkare, så just nu ser vi över hur vi ska kunna samarbeta för bästa möjliga resultat.

När började ni:

Vi startade nätverket den första september 2016, när den digitala bäckenbottenutbildningen, som kommit till utifrån LÖFs revision, var på väg att lanseras.

Nätverket har blivit en plattform för frågor och diskussioner så att alla barnmorskor i hela landet kan lära av varandra.

Vad är syftet med nätverket?

Utbildningen; backenbottenutbildning.se är bra och behöver nå ut, därför ville jag samla barnmorskor från hela landet för att nå ut med utbildningen och kunskaperna i den. I slutänden är målet att skapa en jämlik vård för alla kvinnor i hela landet.

Har ni sett några resultat av nätverkets arbete?

Nätverket har blivit en plattform för frågor diskussioner så att alla barnmorskor i hela landet kan lära av varandra. Vi vet att i princip alla förlossningskliniker i Sverige nu lägger yttre PDB inför inspektion efter förlossningen. Det gör att kvinnan inte har ont när vi undersöker, vilket gör att vi kan titta ordentligt. Jag tror att många kvinnor som är med i nätverket Våga Vägra Förlossningsskador troligen har haft bristningar som inte upptäckts vid inspektion eller som inte blivit tillräckligt bra sydda. En bra bedövning är en viktig del i att åtgärda detta.

Hur ser du på communityn Våga Vägra Förlossningsskador?

Jag är med i den och jag tycker att det är viktigt att vi lyssnar på deras röster. Jag skulle önska att vi kunde träffas och samarbeta för att se till att kvinnors behov blir tillgodosedda.

Bäckenbottennätverket är en viktig del i att se till att den kunskap som finns implementeras och sprids över landet.

Vad finns det för förebyggande åtgärder i det som ni barnmorskor i bäckenbottennätverket gör?

Att frågan är uppe på agendan i hela landet är viktigt, och i förlängningen kommer vi att kunna se vilken effekt vårt arbete har om man studerar graviditetsregistret.
Jag tror alla som är ansvariga för något kring bäckenbotten på varje klinik följer graviditetsregistret, det gör jag och vi tar upp frågan på våra möten. Trenden med stora bristningar har vänt och nätverket gör att frågan lyfts och hålls levande.

Behövs det en regeringsstrategi för det här?

Det som är viktigt i det här är att allt som görs behöver vara förankrat, så att vi får gemensamma riktlinjer i hela landet, så att vården i förlängningen blir jämlik. Bäckenbottennätverket är en viktig del i att se till att den kunskap som finns implementeras och sprids över landet. Vi barnmorskor arbetar aktivt och fokuserat med den här frågan.

________________________________________________________

Ann Olsson är kvalitetsutvecklare, legitimerad barnmorska och medicine doktor på Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB. Hon nås på: 08-12357525 ann.olsson@sll.se

Läs om Bäckenbottennätverket i Jordemodern nr 1 Mars 2018 och på barnmorskeforbundet.se
Nätverkets möten annonseras i kalendarium på barnmorskeforbundet.se.

________________________________________________________