Barnmorskor från Sverige, forskargruppen vid Lunds universitet, och Norge.

Tvärprofessionell forskning om barnafödande

Barnmorskor och obstetriker från hela världen samlades i England för att ta del av tvärprofessionell forskning på International Labour and Birth Research Conference den 24-26 april 2023.

Årets konferens diskuterade olika ämnen såsom definition av latensfas och tidig förlossningsvård, fysiologisk födsel, kvinnors delaktighet och informerade val samt sammanhållen vårdkedja med barnmorskekontinuitet. Vidare diskuterades teorier och ramverk såsom WHOs Quality of Maternal and Newborn Care Framework. En dramagrupp med barnmorskor höll en gripande föreställning som skildrade gravidas olika val och påtryckningar utifrån, samt vilka konsekvenser det kan få för upplevelsen och moderskapet.

Barnmorskor och obstetriker från hela världen deltog då tvärprofessionell forskning presenterades med efterföljande givande diskussioner.

International Labour and Birth Research Conference. The theme for the 2023 conference is: Evidence knowledge and creativity; optimising safety and personalisation in maternity care.

Nästa konferens planeras i Hong Kong den 28-30 oktober 2024.
Hoppas vi ses!

Christine Rubertsson, barnmorska, professor Lunds universitet