Etikett “moderskap”

Tvärprofessionell forskning om barnafödande
Forskning

Tvärprofessionell forskning om barnafödande

Barnmorskor och obstetriker från hela världen samlades i England för att ta del av tvärprofessionell…
Migration och barnafödande – med fokus på nuet och framtiden
Forskning

Migration och barnafödande – med fokus på nuet och framtiden

När vi välkomnade allt fler somaliskfödda kvinnor och familjer på Kvinnokliniken i Falun gjorde vi…