Tre systerorganisationer träffas för att diskutera hur vi bäst lyfter barnmorskors intressen. Kirsten Jörgensen Jordmorföreningen Norge, Mia Ahlberg Svenska Barnmorskeförbundet och Lilian Bondo Jordemoderföreningen Danmark.

Tre systerorganisationer som vill lyfta barnmorskans intressen

Idag (13/2) har Svenska Barnmorskeförbundet haft besök av ordförande från Norge och Danmarks barnmorskeförbund för att diskutera hur man organiserar barnmorskor både gällande fackliga och professionsfrågor.

Danmark har erfarenhet av detta sedan 1902 och Norge sedan 1988. Båda förbunden anser att det är bäst för barnmorskor att frågorna hanteras av en organisation och att det bäst görs av barnmorskor. Vi får ett mycket gott stöd av våra systerorganisationer i vårt arbete om att utreda frågan om att bilda ett fackligt barnmorskeförbund.

En profession – En organisation

___________________________________________________________

Nordiskt Jordemorförbund (NJF)

NJF består av barnmorskeorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Nuvarande ordförande i NJF är Hildur Kristjánsdottir från Island. NJF anordnar barnmorskekonferens vart tredje till fjärde år. De nordiska barnmorskeorganisationerna turas om att stå som arrangörer och värdland för konferensen. Nästa NJF-konferens är på Island 2019.