Medlemsmöte i Jönköpings lokalförening www.barnmorskeforbundet.se

Mer information och fortsatt diskussion

Tjugofem barnmorskor från Jönköpings barnmorskesällskap träffades den 12:e april på herrgården Ryhov. Det var dags för årsmöte och samtal runt den pågående fackförbundsutredningen.

En av de mest angelägna frågorna under mötet kom att bli hur viktigt det är att medlemmarna verkligen gör ett välinformerat val. Det fanns önskemål om att förbundsstyrelsen på olika sätt ska se till att nå ut till medlemmarna utöver att finnas med på möten ute i lokalföreningarna.
– Jag berättade att det fortlöpande publiceras information på barnmorskan.se och att det kommer att komma ett nytt utskick med frågor och svar, till alla medlemmar inom kort, säger Erica Solheim som är ordförande i Jönköpings lokalförening samt ledamot i barnmorskeförbundets styrelse.

Det är viktigt att barnmorskor nu börja diskutera de här frågorna på sina egna arbetsplatser.

En fråga som också blev tydlig under mötet var hur viktiga de lokala representanterna kommer att bli i en ny organisation. Och att det är viktigt att barnmorskor nu börja diskutera de här frågorna på sina egna arbetsplatser. Ett nytt nätverk har precis bildats, under ledning av Barnmorskeförbundets vice ordförande Eva Nordlund, för att lokalföreningarna ska vara delaktiga i att stämma av vad som sker under resterande utredningstid samt inför planeringen av en eventuell ny organisation.

Karin Allgurin, barnmorska på förlossningen i Jönköping berättar att det pratas mycket om de här frågorna i Jönköping just nu. Och att de fackligt förtroendevalda har varit tydliga med var de står.
– På informationsträffen vi hade var representanter från Vårdförbundet bestämda i sin framtoning. Det är därför jätteviktigt att informationen kring ett nytt fackförbund är tydlig så att de som inte fattat ett beslut än, de flesta tror jag, kan göra ett välinformerat val, säger Karin Allgurin.

Det var ett bra möte och i Jönköping finns både barnmorskor som är för ett eget fackförbund och de som är tveksamma.

En diskussion, som engagerade många på mötet var vilka skillnader det skulle bli att vara en del i SRAT kontra att som idag ingå i Vårdförbundet.
– Vi fastnade lite vid frågan om barnmorskeförbundet blir ett eget fackförbund inom SRAT eller om vårt fackförbund kommer att vara SRAT, som det är nu med Vårdförbundet. Det är viktigt att tydliggöra den frågan så att det inte blir en osäkerhet när man ska välja, säger Karin Allgurin, barnmorska på förlossningen.
Erica Solheim kunde berätta att Svenska Barnmorskeförbundet skulle fortsätta vara ett eget förbund inom SRAT och att det med SRAT:s konstruktion går att driva särintressen utan att konkurrera med andra. Övriga medlemsgrupper inom SRAT skulle inte konkurrera med Barnmorskeförbundet utan kan istället utgöra ett stöd. Barnmorskeförbundet skulle precis som idag fortsätta driva sina egna professionsfrågor.

– Det var ett bra möte och i Jönköping finns både barnmorskor som är för ett eget fackförbund och de som är tveksamma. Vad som är viktigt för olika barnmorskor skiljer sig åt, men det som är tydligt är att dessa möten är en möjlighet att lyfta upp olika frågor och perspektiv, samt att svara på frågor, säger Erica Solheim.