Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Tillgång till skyddsutrustning

Svenska Barnmorskeförbundet om behovet av att säkerställa barnmorskors tillgång till skyddsutrustning när de vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad coronasmitta.

I en debattartikel i Dagens Medicin (2020-05-19) lyfter Svenska Barnmorskeförbundet behovet av att säkerställa barnmorskors tillgång till skyddsutrustning när de vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad coronasmitta.
– Vi har följt frågan noga och vartefter bilden har blivit tydligare ser vi att försiktighetsprincipen måste gälla även i barnmorskors arbete, säger ordförande Eva Nordlund.
Fortfarande finns ingen nationell samordning utan beslut om vilken skyddsutrustning som ska användas fattas i varje enskild region. Detta innebär att exempelvis barnmorskor i Skåne vid närkontakt med patienter som har covid-19 ska använda högsta klassens andningsskydd och visir, medan barnmorskor i andra delar av landet istället använder vätskeavvisande ansiktsskydd och visir.

Eftersom man inte säkert vet att det inte går att utesluta risken för aerosolsmitta har frågan aktualiserats ytterligare, menar Eva Nordlund:
– Vi måste lyfta det här och tydligt markera att barnmorskor har rätt till en säker arbetsmiljö.
Svenska Barnmorskeförbundet har haft kontakt  med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket om det här, men bristen på nationell samordning gör det svårt att få gehör för frågan.
– Det är problematiskt, alla ska ha rätt att känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Att åtminstone ha högsta klassens andningsskydd när man tar hand om en födande kvinna med misstänkt eller konstaterad coronasmitta, borde vara en regel i hela landet och inte upp till varje region, säger Eva Nordlund.
Genom debattartikeln och i diskussionerna med berörda myndigheter hoppas man nu att frågan ska få en lösning. Att SFOG även kommit nya rekommendationer för gravida, där de från och med vecka 36 rekommenderas att isolera sig hemma, kan göra att frågan får ännu mer fokus.