Barnmorskor behöver adekvat skyddsutrustning

Kunskapsbristen om barnmorskors arbetsmiljö och olika riktlinjer för skyddsutrustning skapar oro för smitta. Det krävs samordning i regionerna för att såväl barnmorskor som gravida kvinnor ska känna sig trygga.

Coronaviruset ställer oss alla inför många obesvarade frågor och pressar vården till stora insatser. På kvinnokliniken i Uppsala har det visat sig att en större grupp barnmorskor och annan personal blivit smittade, men det är svårt att härleda hur smittan spridits. Smitta finns överallt i samhället, säkert även i många andra grupper bland personal på sjukhusen, och det borde därför vara av största vikt att spåra och provta dem som arbetar i vården och då särskilt den personal som arbetar med gravida som ska föda.

Gravida är en ömtålig grupp där kunskapen om hur viruset fungerar ökar successivt och där man sedan tidigare har kunskap om gravidas nedsatta immunförsvar, som i sällsynta fall kan ge svårare lungkomplikationer i samband med till exempel en vanlig säsongsinfluensa. Det krävs tydliga handlingsplaner och skyddsutrustning som är beslutad utifrån försiktighetsprincipen och att vi faktiskt inte vet allt om hur det här viruset fungerar.

Svenska Barnmorskeförbundet har många oroliga medlemmar som undrar över om skyddsutrustningen är tillräcklig och om de kan bli smittade eller smitta själva. Det är fortfarande oklart hur långt före symtomdebuten som en person smittar. Det finns helt symtomfria covid-19-smittade personer vilket gör situationen ännu mer komplicerad.
Vi vill därför lyfta ett specifikt problem för barnmorskor som arbetar på en förlossningsavdelning och det kan även gälla barnmorskor som arbetar med eftervård och med patientnära arbete som till exempel amning.

Under en förlossning kan barnmorskan vara inne på ett rum tillsammans med föräldrarna under många timmar och utför då regelbundet patientnära undersökningar och är nära kvinnan när barnet ska födas. Det finns alltid risk för droppsmitta och stänk av diverse vätskor vilket barnmorskor är vana att hantera. Det oroväckande nu är att aerosolsmitta inte helt kan uteslutas i samband med forcerad utandning när kvinnan till exempel krystar.

Vid risk för aerosolsmitta och samtidigt covid-smittad patient ska högsta riskklassens andningsskydd användas, men det är inte rutin på många av våra förlossningsavdelningar. Det finns ingen gemensam kunskap eller handlingsplan i regionerna om barnmorskors arbetsmiljö i den här särskilda situationen utan det är upp till varje regions smittskyddsläkare att tolka Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Svenska Barnmorskeförbundet har haft återkommande kontakter med ansvariga myndigheter och även lyft frågan med den nationella kunskapsstyrningsorganisationen, NPO, som menar att varje region ska hantera skyddsutrustningsbehovet och utövar självstyre. Det menar vi är en oacceptabel situation, både för barnmorskor och de kvinnor och barn vi tar hand om. Försiktighetsprincipen borde gälla vid vård och omvårdnad av en födande covid-19-smittad kvinna för att minska smitta åt alla håll. Regionerna borde samordna sina riktlinjer och höja nivån på barnmorskors skyddsutrustning med ett ökat skydd mot aerosolsmitta vid covidsmitta eftersom både kunskap och kartläggning saknas i nuläget om den specifika situation som födandet är.

Svenska Barnmorskeförbundet vill därför uppmana regionerna att ta kunskapsbristen om barnmorskors arbetsmiljö vid covidsmitta under förlossning på största allvar. Det är ojämlikt att synen på skyddsutrustning inte är gemensam för samma typ av vård i regionerna. Det krävs samordning och en snabb förändring så att såväl barnmorskor som kvinnor kan känna sig trygga. Allt annat är oacceptabelt. Vi ser fram emot en dialog i frågan.

Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Susanne Åhlund, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Erica Solheim, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Debattartikel publicerad Dagens Medicin 2020-05-19
”Barnmorskor behöver adekvat skyddsutrustning”
Regionerna borde samordna sina riktlinjer och höja nivån på barnmorskors skyddsutrustning med ett ökat skydd mot aerosolsmitta vid covidsmitta, skriver Svenska barnmorskeförbundet. Publicerad: 2020-05-19 07:00 Skriven av: Eva Nordlund, Susanne Åhlund, Erica Solheim

 ____________________________________________________________________