Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.
Barnmorskan Eva Nordlund
Barnmorskan Susanne Åhlund.

Ta kvinnors röster på allvar

Sommaren är över och snart är det val. Vården är en stor fråga i årets valrörelse. De politiska partierna är angelägna om väljarnas röster, hälften av dessa är kvinnors röster.

I Sverige bedrivs kvinnosjukvård med goda medicinska utfall och resultat. Frågan är till vilket pris och hur länge. Barnmorskor lämnar vården, en del orkar inte mer, de lämnar yrket helt och hållet. Det har vi inte råd med i Sverige idag.

Det blev nämligen inte bättre denna sommar heller. Trots budgetsatsningar på kvinnors hälsa, har sommaren återigen visat att mycket återstår att göra om alla kvinnor ska garanteras reproduktiv hälsa och rättigheter. Mycket återstår också att göra för att garantera barnmorskekompetens där den behövs inom hela den reproduktiva hälsovården.

Vi har inte en jämlik vård i Sverige. Idag ser förutsättningarna och tillgången olika ut beroende på var du bor och var du kommer ifrån. Det råder brist på kliniskt verksamma barnmorskor och kvinnor beskriver en oro inför att föda barn.

Svenska Barnmorskeförbundet har under flera år argumenterat för en statlig utredning om framtidens graviditets-, förlossnings- och eftervård. De utredningar gällande framtidens hälsa, vård och välfärd som nu kan komma att få effekter på alla delar av hälso- och sjukvård verkar i det närmaste blinda och döva för reproduktiv hälsovård, det särskilda område som vårdkedjan graviditet och barnafödande utgör.

Att vänta och föda barn är en stor händelse i en ofta tidigare helt frisk kvinnas liv. Om och när hälso- och sjukvården inte finns där eller fungerar kan det få långtgående och kostsamma konsekvenser för både individ och samhälle. Det är hög tid att säkerställa en fortsatt högkvalitativ kvinnosjukvård, en reproduktiv hälsovård med rätt kompetens och en helhetssyn där kvinnors behov och rättigheter är styrande.

Reproduktiv hälsovård med barnmorskor utgör en viktig del i folkhälsoarbetet. Att byta ut en legitimerad barnmorska mot en annan yrkeskategori vore ett historiskt trendbrott i Sverige. Vi menar att det kan vara förödande för kvinnors hälsa att göra det utan konsekvensanalys. En oroande utveckling vi ser är att andra yrkeskategorier som inte har rätt kompetens får ersätta den barnmorska som borde funnits i den snart eviga ”sommarsituationen”, en situation som på sina håll blivit i det närmaste vardag och har lett till att barnmorskor slutar att arbeta.

En reproduktiv hälsovård som är organiserad utifrån kvinnors behov, jämställdhet, jämlikhet och evidens är inte lyx. Inte heller en rimlig arbetsbörda och rätt lön för barnmorskor. Det barnmorskor vill är ofta detsamma som kvinnor vill – möjlighet att ge den vård som kvinnor vill ha och behöver – och kvinnor behöver barnmorskor.

Inför valet upprepar vi våra krav med en uppmaning om att ta kvinnors röster och reproduktiva hälsa och rättigheter på allvar.

  • Max 80 inskrivna gravida per barnmorska och år och tid för preventivmedelsrådgivning, cervixcancerscreening och sexuell och reproduktiv hälsovård för kvinnor i alla åldrar.
  • En födande – en barnmorska. Förlossningsvården behöver barnmorskor. Föräldrar behöver en närvarande barnmorska vid sin sida när ett barn ska födas. Kvinnor ska i förväg veta och kunna välja sin förlossningsplats, det kan för somliga innebära att föda i hemmet.
  • Max fyra familjer per barnmorska på BB efter förlossning. Utbyggd eftervård under postnatalperioden, även i hemmet, och längre vårdkontakt med barnmorskan.
  • Erbjud kontinuitet i vårdkedjan graviditet och barnafödande med samma barnmorska hela vägen så långt det är möjligt.

Om kvinnor och deras familjer ges den vård de borde ha rätt till kommer barnmorskorna stanna kvar i yrket. Det är kostnadseffektivt och det garanterar den barnmorskekompetens som krävs för en fortsatt högkvalitativ kvinnosjukvård i Sverige.

Mia Ahlberg
Ordförande
Svenska Barnmorskeförbundet

Eva Nordlund
Vice Ordförande
Svenska Barnmorskeförbundet

Susanne Åhlund
Vice Ordförande
Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Debattartikel ”Ta kvinnors röster på allvar” publicerad i Dagens Medicin 2018-09-05

___________________________________________________________