Anna Möller barnmorskestudent
Barnmorskan Hanna Gerner
Barnmorskan Lotta Österdal
Barnmorskan Maria Karlström
Barnmorskan Pia Vikner

Barnmorskans val 2018

Vilken fråga vill du ställa till politikerna inför valet 2018? #barnmorskansval2018

Anna Möller, barnmorskestudent i Stockholm

– Lönerna, absolut, för mig till exempel är det en stor investering att vidareutbilda mig. Jag vill veta hur ni politiker ska göra så att det lönar sig att bli barnmorska?

Hanna Gerner, barnmorska på Folksam och entreprenör

– Hur ska ni göra för att lyfta oss barnmorskor och vår kompetens? Vi är kompetenta och har en enorm yrkesstolthet och nu kommer andra yrkesgrupper in och tar bitar ur vårt område utan att ha kompetensen, det är inte bra.

Lotta Österdal, barnmorska på kvinnokliniken i Visby

– Hur ska ni politiker lösa bemanningsfrågan? Här på ön till exempel är det redan brist och ett antal kommande pensionsavgångar så jag undrar hur det ska gå?

Maria Karlström, barnmorska på mödravården i Överkalix och Övertorneå

– Hur ska ni politiker göra för att se till att barnmorskor får arbeta i en kontinuerlig vårdkedja? Den viktigaste frågan i mitt yrkesliv är att få följa med mammorna hela vägen.

Pia Vikner, barnmorska på förlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg

– Jag vill veta vad ni tycker att förlossningsvården får kosta? Där jag jobbar är det mycket fokus på att dra ner och spara pengar, man lyssnar varken på kvinnorna eller på oss barnmorskor.

___________________________________________________________

#barnmorskansval2018

Svenska Barnmorskeförbundet frågar politiken – valet 2018

Hur ska framtiden se ut? Ska vi ha barnmorskor i Sverige? Vilken vård kan befolkningen förvänta sig i samband med graviditet och barnafödande? Vad är basvård när det handlar om sexuell och reproduktiv hälsovård? Är rätten till abort självklar i Sverige? Gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla?

Den svenska legitimerade barnmorskan har ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde och möter människor i olika åldrar genom hela livet. Barnmorskan vårdar primärt kvinnan men i hens yrkesutövning ingår även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Svenska Barnmorskeförbundet har under flera år argumenterat för en statlig utredning om framtidens graviditets-, förlossnings- och eftervård under postnatal perioden.

Inför valet 2018 ställer Svenska Barnmorskeförbundet frågor till riksdagspartierna S, MP, V, M, C, L, KD, SD inklusive Fi. Svar publiceras på barnmorskeforbundet.se

Svenska Barnmorskeförbundet frågar politiken – valet 2018

___________________________________________________________