Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämma 16 november 2021.

Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2021

Ny styrelse och verksamhetsplan för Svenska Barnmorskeförbundet.

Den 16 november samlades ombud från alla lokalföreningar för att tillsammans med förbundsstyrelsen diskutera och fatta beslut om kommande verksamhetsplan och välja ny förbundsstyrelse. Nya ledamöter i styrelsen är barnmorskorna Ewa Andersson, Charlotte Elvander och Louise Lundborg. Förbundsstämman tillstyrkte kommande verksamhetsplan med särskilt fokus på att stärka barnmorskeprofessionen.

Avgående styrelseledamöter var barnmorskorna Mia Barimani, Elena Bräne och Ulrica Sjöstrand. Mötesordförande var barnmorskan Anna Nordfjell, tidigare förbundsordförande (2000-2007).

___________________________________________________________

Samma dag den 16 november 2021 arrangerades demonstration för mer pengar till förlossningsvården. Barnmorskor från lokalföreningarna fanns på plats på demonstrationer i Stockholm och Göteborg.

___________________________________________________________