Barnmorskan Kristin Svensson. Keynote föreläsare på konferens Reproduktiv Hälsa 2018.

State of the art om amning och hud-mot-hud

Universitetsbarnmorskan Kristin Svensson är amningsspecialist och forskare på Karolinska universitetssjukhuset och med anknytning till Karolinska Institutet. Nu har Kristin Svensson tillsammans med några andra forskare publicerat en uppmärksammad State of the art artikel om amning och hud mot hud kontakt första timmen.

Vad handlar artikeln om?

Vi beskriver den forskning som ligger bakom de fysiologiska, psykologiska effekter och konsekvenser på kort och lång sikt samt effekter av amning när den sker under första hud mot hud kontakten. Vi beskriver det nyfödda barnets nio instinktiva stadier var för sig och hur de tillämpas i praktiken – oavbrutet, säkert och på ett sätt så de underlättar för mamman och barnet så att barnet får möjlighet att hitta bröstet själv utan att störas.

Vad är det viktigaste budskapet?

Att inte separera mammor och barn oavsett förlossningssätt. Budskapet är globalt, vi har filmat och studerat och även implementera hud mot hud kontakt första timmen på flera sjukhus i Egypten, USA och i Uganda där vi även drivit ett forskningsprojekt. Vi har sett att det finns sett stort behov av att sprida denna kunskap. I Sverige har vi tillämpat vårdrutinen att lägga barnet hud mot hud sedan länge och vi är förmodligen bäst i världen på det- Ändå separerar vi fortfarande många mammor och barn som mår bra. Några exempel är vid sectio och där mamman behöver sutureras på operation.

Vad vill ni ändra på?

Vi behöver se över och skapa nya vårdrutiner för detta. Vi behöver också finputsa sättet på vilket vi lägger barnet hud mot hud. Dels för att underlätta för mamman och barnet, dels för att inte störa denna viktiga process. Genom det underlättar vi också för oss själva genom att minskade tillmatningar, amningsproblem och kortare vårdtid.

Vilka har skrivit artikeln?

Barnmorskorna Ann-Marie Widström, Eva Nissen och våra samarbetspartner Karin Cadwell och Kajsa Brimdyr från Healthy Children Project i USA: centerforbreastfeeding.org.

Har ni fått någon respons på artikeln?

Glada tillrop! Har också träffat barnmorskor som börjat läsa artikeln och fått aha-upplevelser och ny kunskap.

Hur hoppas du att er forskning ska användas?

Genom att kunskapen sprids hoppas jag på färre onödiga separationer, att vi finputsar och att blivande föräldrar får kunskap så att de inte missar denna magiska timme. Om de missar och måste separeras hoppas jag att de får möjlighet att börja om så fort tillfälle ges.

Vad är det viktigaste just nu när det gäller amning i Sverige?

Att kvinnor som önskar amma får det stöd de behöver för att göra det och att vi blir än bättre på att förbereda blivande föräldrar på den första ”magiska timmen”. Det är också viktigt att ge föräldrar verktyg så att de själva kan underlätta amningen och förbygga svårigheter.

Se Amning i Hållbar livsstil (Svenska Barnmorskeförbundet).

___________________________________________________________

Widström AM, Brimdyr K, Svensson K, Cadwell K, Nissen E. Skin-to-skin contact the first hour after birth and underlying implications and Clinical practice. Acta Paediatr. 2019 Feb 14. doi: 10.1111/apa.14754. [Epub ahead of print]

___________________________________________________________

Barnmorskan Kristin Svensson är en av författarna till kapitlet om AMNING i Svenska Barnmorskeförbundets kunskapsunderlag om levnadsvanor. Den andra författaren är barnmorskan och professorn Christine Rubertsson. Hållbar livsstil. Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning.
Svenska Barnmorskeförbundet

Amning, igår, idag och imorgon. Kristin Svensson och Christin Rubertsson
Konferens Reproduktiv hälsa 2918 URplay

___________________________________________________________